شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   
در حال دریافت داده

مهندس دادرس
مدیرکل هواشناسی استان گیلان

ویدئو آب و هوای گيلان در سال 1401