یکشنبه، ۱۰ مرداد ، ۱۴۰۰   

استان گیلان استان گیلان

پيشبينی امروز (یکشنبه، ۱۰ مرداد ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
29 23 60% رشت کشاورزی
27 22 60%
آستارا
29 22 60% بندرانزلی
29 23 60%
بندرکياشهر
28 23 60% تالش
29 22 60%
جيرنده
24 16 40% ديلمان
23 16 40%
رودبار
28 22 55% رودسر
27 23 60%
لاهيجان
27 23 60% لوشان
30 22 40%
ماسوله
22 15 60% منجيل
30 22 40%
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
29 22 50% رشت کشاورزی
29 21 50%
آستارا
30 21 50% بندرانزلی
29 23 50%
بندرکياشهر
29 22 50% تالش
29 21 50%
جيرنده
25 16 20% ديلمان
24 16 20%
رودبار
30 21 40% رودسر
29 22 50%
لاهيجان
29 21 50% لوشان
31 21 20%
ماسوله
24 15 50% منجيل
30 21 30%

آخرين تصوير ماهواره (1400/5/10 ساعت: 07:00)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1400/5/10 ساعت: 07:15)

مشاهده تمامی محصولات رادار

وضعيت هوای گيلان در بهار 1400

در بهار سال1400، دمای هوای همه ايستگاه‎های هواشناسی استان نسبت به بهار سال گذشته و ميانگين بلندمدت بهار، افزايش پيدا کرد. بيشترين افزايشِ دما نسبت به ميانگين بلندمدت، در ايستگاه‎های جيرنده، بندرانزلی و ديلمان اتفاق افتاد. ميزان بارندگی بهار 1400 نسبت به سال گذشته و ميانگين بلندمدت کاهش چشمگيری داشت.

مشاهده همه ويدئوها

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: تير 1400)

براساس خروجی اغلب مدل‌ها، بارش تیر ماه گیلان غالباً کمتر از میانگین بلندمدت و بارش ماه‌های مرداد و شهریور در استان گیلان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال درنظر گرفته شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت