سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰   

استان گیلان استان گیلان

پيشبينی امروز (سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
32 25 30% رشت کشاورزی
32 25 30%
آستارا
31 22 30% بندرانزلی
32 24 30%
بندرکياشهر
32 25 30% تالش
32 24 30%
جيرنده
31 18 30% ديلمان
25 18 30%
رودبار
32 24 20% رودسر
32 26 30%
لاهيجان
32 25 30% لوشان
34 25 20%
ماسوله
26 19 50% منجيل
34 26 20%
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
33 24 50% رشت کشاورزی
33 24 50%
آستارا
32 22 50% بندرانزلی
33 24 50%
بندرکياشهر
33 24 50% تالش
33 23 50%
جيرنده
29 19 50% ديلمان
25 16 50%
رودبار
32 24 40% رودسر
33 26 50%
لاهيجان
33 22 50% لوشان
34 24 40%
ماسوله
26 19 70% منجيل
34 24 40%

آخرين تصوير ماهواره ()

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1400/5/5 ساعت: 00:00)

مشاهده تمامی محصولات رادار

وضعيت هوای گيلان در بهار 1400

در بهار سال1400، دمای هوای همه ايستگاه‎های هواشناسی استان نسبت به بهار سال گذشته و ميانگين بلندمدت بهار، افزايش پيدا کرد. بيشترين افزايشِ دما نسبت به ميانگين بلندمدت، در ايستگاه‎های جيرنده، بندرانزلی و ديلمان اتفاق افتاد. ميزان بارندگی بهار 1400 نسبت به سال گذشته و ميانگين بلندمدت کاهش چشمگيری داشت.

مشاهده همه ويدئوها

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: تير 1400)

براساس خروجی اغلب مدل‌ها، بارش تیر ماه گیلان غالباً کمتر از میانگین بلندمدت و بارش ماه‌های مرداد و شهریور در استان گیلان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال درنظر گرفته شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت