شنبه، ۱۸ اردیبهشت ، ۱۴۰۰   

استان گیلان استان گیلان

پيشبينی امروز (شنبه، ۱۸ اردیبهشت ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
21 14 50% رشت کشاورزی
21 14 50%
آستارا
20 13 50% بندرانزلی
21 15 50%
بندرکياشهر
21 14 50% تالش
20 14 50%
جيرنده
16 7 50% ديلمان
17 6 50%
رودبار
22 15 50% رودسر
21 14 50%
لاهيجان
21 13 50% لوشان
23 14 50%
ماسوله
15 6 50% منجيل
23 14 50%
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
27 11 50% رشت کشاورزی
27 11 50%
آستارا
25 11 50% بندرانزلی
27 13 50%
بندرکياشهر
27 12 50% تالش
25 12 50%
جيرنده
20 5 50% ديلمان
21 5 50%
رودبار
28 12 50% رودسر
26 12 50%
لاهيجان
27 11 50% لوشان
28 11 50%
ماسوله
20 5 50% منجيل
28 12 50%

آخرين تصوير ماهواره (1400/2/18 ساعت: 09:30)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1400/2/18 ساعت: 11:45)

مشاهده تمامی محصولات رادار

فروردين کم بارش سال 1400

در فروردين 1400:
دمای ايستگاه‌های هواشناسی استان نسبت به سال پيش افزايش پيدا کرد. بيشترين افزايش دما در ايستگاه جيرنده به ثبت رسيد. متوسط بارندگی بلندمدت در ماه فروردين حدود 76 ميليمتر است. در حالی که در فروردين امسال به طور متوسط 16 ميليمتر بارندگی در سطح استان باريد. تعداد روز بارانی نيز کاهش چشمگيری داشت.

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: فروردين 1400)

بارش اردیبهشت ماه غالباً در محدوده نرمال و بارش خرداد ماه گیلان نیز نرمال یا کمی بالاتر از میانگین بلندمدت برآورد شده است. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اردیبهشت و همچنین دمای خرداد ماه نیز بالاتر از میانگین بلندمدت پیش بینی شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت