شنبه، ۹ مرداد ، ۱۴۰۰   

استان گیلان استان گیلان

پيشبينی امروز (شنبه، ۹ مرداد ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
28 23 50% رشت کشاورزی
28 21 50%
آستارا
28 21 50% بندرانزلی
28 23 50%
بندرکياشهر
29 23 50% تالش
29 23 50%
جيرنده
27 16 50% ديلمان
23 14 50%
رودبار
29 24 50% رودسر
29 22 50%
لاهيجان
28 21 50% لوشان
29 23 50%
ماسوله
22 16 50% منجيل
29 24 50%
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
27 23 50% رشت کشاورزی
27 22 50%
آستارا
28 22 50% بندرانزلی
28 23 50%
بندرکياشهر
28 23 50% تالش
30 23 50%
جيرنده
28 16 50% ديلمان
25 15 50%
رودبار
29 24 50% رودسر
28 23 50%
لاهيجان
28 22 50% لوشان
29 23 50%
ماسوله
23 15 50% منجيل
28 24 50%

آخرين تصوير ماهواره (1400/5/9 ساعت: 22:30)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1400/5/9 ساعت: 23:00)

مشاهده تمامی محصولات رادار

وضعيت هوای گيلان در بهار 1400

در بهار سال1400، دمای هوای همه ايستگاه‎های هواشناسی استان نسبت به بهار سال گذشته و ميانگين بلندمدت بهار، افزايش پيدا کرد. بيشترين افزايشِ دما نسبت به ميانگين بلندمدت، در ايستگاه‎های جيرنده، بندرانزلی و ديلمان اتفاق افتاد. ميزان بارندگی بهار 1400 نسبت به سال گذشته و ميانگين بلندمدت کاهش چشمگيری داشت.

مشاهده همه ويدئوها

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: تير 1400)

براساس خروجی اغلب مدل‌ها، بارش تیر ماه گیلان غالباً کمتر از میانگین بلندمدت و بارش ماه‌های مرداد و شهریور در استان گیلان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال درنظر گرفته شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت