دوشنبه، ۲۴ خرداد ، ۱۴۰۰   

استان گیلان استان گیلان

پيشبينی امروز (دوشنبه، ۲۴ خرداد ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
32 21 10% رشت کشاورزی
32 20 10%
آستارا
32 20 10% بندرانزلی
32 22 10%
بندرکياشهر
32 22 10% تالش
31 22 10%
جيرنده
26 16 10% ديلمان
27 15 10%
رودبار
33 20 10% رودسر
32 22 10%
لاهيجان
32 19 10% لوشان
33 20 10%
ماسوله
26 17 10% منجيل
33 21 10%
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
33 22 10% رشت کشاورزی
33 20 10%
آستارا
33 20 10% بندرانزلی
32 22 10%
بندرکياشهر
33 23 10% تالش
32 23 10%
جيرنده
28 17 10% ديلمان
28 17 10%
رودبار
33 23 10% رودسر
32 22 10%
لاهيجان
32 20 10% لوشان
34 21 10%
ماسوله
27 18 10% منجيل
34 22 10%

آخرين تصوير ماهواره (1400/3/24 ساعت: 19:00)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1400/3/24 ساعت: 19:45)

مشاهده تمامی محصولات رادار

ارديبهشت 1400 - گرد و خاک در گيلان

طي روزهاي ٢٩ تا ٣١ ارديبهشت ١٤٠٠، سواحل جنوبي درياي خزر و اكثر مناطق استان گيلان به شكل جدي و فراگير متأثر از پديدۀ گردوخاك شد. الگوي جريانات جوي طي روزهاي مذكور، شرايط را براي شکل‌گیری جریانات شمالی از سمت عرض‌هاي بالا به سواحل جنوبي درياي خزر و استان گيلان فراهم كرد. تودۀ گردوخاك توسط جريانات شمالي و با حركت جنوب سو، به سواحل استان گيلان گسيل يافت.

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: ارديبهشت 1400)

بارش ارديبهشت ماه در محدوده نرمال و کمتر از ميانگين بلندمدت، بارش خرداد ماه گيلان کمتر از نرمال و بارش تيرماه استان نرمال تا کمتر از نرمال برآورد شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت