چهارشنبه، ۲ تیر ، ۱۴۰۰   

استان گیلان استان گیلان

پيشبينی امروز (چهارشنبه، ۲ تیر ، ۱۴۰۰) [پيشبينی فردا]
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
34 24 10% رشت کشاورزی
34 23 10%
آستارا
32 20 10% بندرانزلی
34 24 10%
بندرکياشهر
33 23 10% تالش
33 21 10%
جيرنده
34 18 10% ديلمان
34 17 10%
رودبار
37 24 10% رودسر
33 22 10%
لاهيجان
34 23 10% لوشان
38 23 10%
ماسوله
31 16 10% منجيل
37 24 10%
ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش ايستگاه وضعيت جوی دمای بيشينه دمای کمينه احتمال بارش
رشت فرودگاه
33 24 10% رشت کشاورزی
33 23 10%
آستارا
32 20 10% بندرانزلی
34 24 10%
بندرکياشهر
33 23 10% تالش
32 21 10%
جيرنده
33 18 10% ديلمان
33 17 10%
رودبار
37 24 10% رودسر
32 23 10%
لاهيجان
33 23 10% لوشان
38 23 10%
ماسوله
30 16 10% منجيل
37 24 10%

آخرين تصوير ماهواره (1400/4/2 ساعت: 06:30)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1400/4/2 ساعت: 06:45)

مشاهده تمامی محصولات رادار

ارديبهشت 1400 - گرد و خاک در گيلان

طي روزهاي ٢٩ تا ٣١ ارديبهشت ١٤٠٠، سواحل جنوبي درياي خزر و اكثر مناطق استان گيلان به شكل جدي و فراگير متأثر از پديدۀ گردوخاك شد. الگوي جريانات جوي طي روزهاي مذكور، شرايط را براي شکل‌گیری جریانات شمالی از سمت عرض‌هاي بالا به سواحل جنوبي درياي خزر و استان گيلان فراهم كرد. تودۀ گردوخاك توسط جريانات شمالي و با حركت جنوب سو، به سواحل استان گيلان گسيل يافت.

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: ارديبهشت 1400)

بارش ارديبهشت ماه در محدوده نرمال و کمتر از ميانگين بلندمدت، بارش خرداد ماه گيلان کمتر از نرمال و بارش تيرماه استان نرمال تا کمتر از نرمال برآورد شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت