دوشنبه، ۶ بهمن ، ۱۳۹۹   

استان گیلان استان گیلان

پيش بينی امروز (دوشنبه، ۶ بهمن ، ۱۳۹۹):

رشت بندر انزلی لاهيجان منجيل بندر آستارا
دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش:
0 0 0 0 0

آخرين تصوير ماهواره (1399/11/5 ساعت: 20:00)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1399/11/6 ساعت: 01:00)

مشاهده تمامی محصولات رادار

بولتن پژوهشی آذر 1399


در آذر ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. میانگین درصد افزایش بارش در استان ۵۸ درصد بوده است. بیشترین افزایش بارش در ایستگاه هواشناسی کیاشهر تا ۱۲۶ درصد بوده است.

دريافت بولتن آذر 1399

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: دی 1399)

بارش دی ماه استان گیلان در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی بیشتر از نرمال، بارش بهمن ماه در غالب نواحی مرکزی و غربی در محدوده نرمال و در نواحی شرقی کمتر از نرمال و بارش اسفند ماه گیلان بیشتر از نرمال برآورد شده است. دمای دی ماه گیلان در محدوده نرمال، دمای بهمن ماه بیش از میانگین و دمای اسفند ماه گیلان در محدوده نرمال تا 1 درجه سلسیوس کمتر از نرمال برآورد شده است.

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت