چهارشنبه، ۷ آبان ، ۱۳۹۹   

استان گیلان استان گیلان

پيش بينی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ، ۱۳۹۹):

رشت بندر انزلی لاهيجان منجيل بندر آستارا
دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا: دمای هوا:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش: احتمال بارش:
0 0 0 0 0

آخرين تصوير ماهواره (1399/8/7 ساعت: 17:30)

مشاهده تمامی محصولات ماهواره

آخرين تصوير رادار (1399/8/7 ساعت: 18:00)

مشاهده تمامی محصولات رادار

فصلنامه هواشناسی تابستان 1399


در دوره سه ماهه تابستان 1399 با روش SPEI مناطقی در غرب و جنوب استان ترسالی داشته است (دریافت آبی، بیشتر از میانگین بلند مدت)، مناطقی محدود و پراکنده در استان دارای خشکسالی خفیف (دریافت آبی، کمتر از میانگین بلندمدت)، مناطق وسیع و پراکنده از استان دارای شرایط نرمال (دریافت آبی، در حد میانگین بلند مدت) بوده است.

دريافت فصلنامه تابستان 1399

پیشبینی اقلیمی (تاریخ صدور: مهر 1399)

فايل کامل پيش‌بينی بلندمدت