شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

پیش بینی دریایی

پیش بینی 12 ساعت اول
پیش بینی 12 ساعت دوم
پیش بینی پنج روزه
توصیه های دریایی
پیش بینی مخصوص شنا
جهت مشاهده پیش بینی هر منطقه روی نقشه کلیک نمایید
منطقه دو منطقه سه منطقه یک
منطقه یک (آستارا)
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
دمای آب (C°) : 22 - 24
دید افقی : خوب
صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
7 - 5
شمال تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
0.8 - 0.4
9 - 5
شمال غرب تا شرق
منطقه یک (آستارا)
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
دمای آب (C°) : 22 - 24
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری گاهی رشد ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
7 - 5
شمال تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
0.8 - 0.4
8 - 5
شمال شرق تا جنوب شرق
منطقه دو (انزلی و کیاشهر)
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
دمای آب (C°) : 22 - 24
دید افقی : خوب
صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال غرب تا شرق
منطقه دو (انزلی و کیاشهر)
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
دمای آب (C°) : 22 - 24
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری گاهی رشد ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال شرق تا جنوب شرق
منطقه سه (چمخاله و رودسر)
۱۴۰۲/۰۷/۰۶
دمای آب (C°) : 22 - 24
دید افقی : خوب
صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال تا جنوب شرق
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال غرب تا شرق
منطقه سه (چمخاله و رودسر)
۱۴۰۲/۰۷/۰۷
دمای آب (C°) : 22 - 24
دید افقی : در بعضی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری گاهی رشد ابر
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.4 - 0.1
8 - 5
شمال شرق تا جنوب
نزدیک ساحل
1 - 0.4
9 - 5
شمال شرق تا جنوب