شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

پیش بینی دریایی

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی : وزش باد و افزایش ارتفاع موج
تاریخ آغاز : سه شنبه 1402/03/16
تاریخ پایان : اواخروقت پنجشنبه 1402/03/18
فایل هشدار :
پیش بینی 12 ساعت اول
پیش بینی 12 ساعت دوم
پیش بینی پنج روزه
توصیه های دریایی
پیش بینی مخصوص شنا
جهت مشاهده پیش بینی هر منطقه روی نقشه کلیک نمایید
منطقه دو منطقه سه منطقه یک
منطقه یک (آستارا)
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
دمای آب (C°) : 21 - 23
دید افقی : در بعضی نقاط ضعیف
نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار باران و رعدوبرق
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
0.9 - 0.4
10 - 5
شمال غرب تا شمال شرق
نزدیک ساحل
1.5 - 0.7
11 - 6
شمال غرب تا شمال شرق
منطقه دو (انزلی و کیاشهر)
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
دمای آب (C°) : 21 - 23
دید افقی : در بعضی نقاط ضعیف
نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار باران و رعدوبرق
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
1 - 0.4
10 - 5
شمال غرب تا شمال شرق
نزدیک ساحل
1.7 - 0.7
12 - 7
شمال غرب تا شمال شرق
منطقه سه (چمخاله و رودسر)
۱۴۰۲/۰۳/۱۷
دمای آب (C°) : 21 - 23
دید افقی : در بعضی نقاط ضعیف
قسمتی ابری تا ابری در بعضی ساعات رگبار باران و رعدوبرق
فاصله از دریا
ارتفاع موج (m)
سرعت باد (m/s)
جهت باد
ساحلی
1 - 0.4
10 - 5
غرب تا شمال شرق
نزدیک ساحل
1.7 - 0.7
12 - 7
شمال غرب تا شمال شرق