*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

برگزاری نشست سالیانه ادارات هواشناسی دریایی کشور در استان خوزستان

حضور مدیرکل هواشناسی استان گیلان و رئیس اداره هواشناسی دریایی در جلسه کارگروه هواشناسی دریایی کشور در استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گیلان ، مدیرکل هواشناسی به همراه رئیس اداره هواشناسی دریایی در نشست سالیانه ادارات هواشناسی دریایی که در روزهای نهم و دهم خرداد ماه 1403 در استان خوزستان برگزار می شد حضور بهمرساندند.

در این نشست محمد دادرس گزارشی از وضعیت امکانات موجود در حوزه دریایی ، چالش و نیازمندی ها مطالبی را ارایه کرد.

در عصر روز نهم خرداد معاون توسعه پیش بینی سازمان به همراه مدیران کل هواشناسی ساحلی و هیات همراه بازدیدی از اداره کل بنادر و دریانوردی امام خمینی (ره) استان خوزستان بعمل آوردند. و همچنین جلسه مشترکی با مدیران بندر امام خمینی (ره) ماهشهر استان خوزستان برگزار شد . در این جلسه پیرامون چالش های هواشناسی در نوار ساحلی بنادر استان های ساحلی به ویژه استان خوزستان پرداخته شد و درخصوص نیازمندی های ادارات بنادر و دریانوردی به داده های هواشناسی دریایی در راستای امنیت در صنعت دریایی و بندری تبادل نظر گردید و نصب و راه اندازی سنجنده های هواشناسی دریایی از جمله ایستگاههای  هواشناسی ساحلی خودکار و بویه های هواشناسی دریایی از سوی مسئولین بنادر و دریانوردی مطالبه و اعلام نیاز گردید.