*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

تجلیل ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور از کارشناس برتر هواشناسی گیلان

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گیلان ،همه ساله براساس شاخص های تخصصی و عمومی ،مدیران و کارشناسان برتر واحد‌های مختلف ستاد و استان ها در سازمان هواشناسی کشور معرفی و تجلیل می شوند.براین اساس آقای سیاوش خرسند به عنوان کارشناس برتر در بخش اداره شبکه دیدبانی از استان گیلان انتخاب گردید و توسط سرکار خانم تاج بخش ،ریاست محترم سازمان هواشناسی کشور مورد تجلیل قرار گرفت.