شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

ماهنامه آذر 1402 گیلان

استان گیلان در ماه آذر وضعیت بارشی نامناسبی را تجربه کرده ‌است. در مجموع، میانگین بارش نسبت به بلندمدت 5/44 درصد کاهش را نشان می‌دهد که نشان از شرایط کمتر از نرمال دارد. بیشینه کاهش بارش در شهرستان‌ رودبار با میزان 7/73- درصد بوده ‌است. در مجموع در پهنه استان گیلان در آذر ماه، 4/56 میلی‌متر باران باریده ‌است. در میان شهرستان‌های استان گیلان، بیشترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان خمام به میزان 9/104 میلی‌متر و کمترین آن مربوط به شهرستان رودبار برابر با 1/18 میلی‌متر است. درصد تامین بارش سال آبی تا پایان آذر نشان از وضعیت نامطلوب تمامی شهرستان‌های گیلان دارد. نگاهی به شرایط و الگوی مکانی بارش در استان گیلان دو پهنه مشخص پربارش و کم‌بارش در استان را دربرمی‌گیرد. منطقه اول، کانون پُربارش‌تر استان است که منطبق بر مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای و حتی کوهستانی (احتمالاً تا ارتفاع 2000 متری) به شکل یکپارچه است. دو پهنه کم بارش در استان شامل ارتفاعات بالای 2000 متری تالش (به غیر از منطقه ماسال، فومن و شفت) و همچنین تمامی مناطق جنوبی و کوهستانی جنوب و جنوب‌شرقی استان است. میزان کم‌بارشی در حوزه کوهستانی جنوب‌شرقی استان  بیشتر از غرب است.   استان گیلان در ماه آذر از دیدگاه شرایط دمایی، شرایط بسیار گرمی را تجربه کرد. میانگین دمای استان گیلان در ماه آذر در کل پهنه آن برابر با 5/11 درجه سلسیوس است که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 9/4 درجه‌ سلسیوسی را نشان می‌دهد. میانگین دمای حداقل استان برابر با 5/6 درجه سلسیوس بوده ‌است که 6/3 درجه سلسیوس گرم‌تر از بلند‌مدت می‌باشد. میانگین دمای حداکثر این ماه نیز برابر با 5/16 درجه سلسیوس بوده که 1/6 درجه سلسیوس بیشتر از بلندمدت استان بوده ‌است. شهرستان‌ صومعه‌سرا، گرم‌ترین شهرستان‌ استان گیلان با میانگین دمای 5/14 درجه سلسیوس و خنک‌ترین آن شهرستان تالش با میانگین دمای 9/8 درجه سلسیوس بوده ‌است. تحلیل نقشه پهنه‌بندی اختلاف میانگین دمای شهرستان‌های استان گیلان نشان از این دارد که بخش قابل توجه‌ای مساحت استان از مناطق جلگه‌ای، کوهپایه‌ای منطبق بر شرایط بیشتر از نرمال است. شرایط کاهشی بارش و همچنین توزیع نامتوازن آن منجر به ایجاد الگوی متفاوت خشکسالی در استان شده ‌است. در مجموع می‌توان اذعان داشت بیشتر مساحت استان دارای شرایط خشکسالی است‌.‌ مناطق کوهستانی استان درگیر شرایط خشکسالی است. هرچند شدت و گستره خشکسالی در مناطق کوهستانی شرق بیشتر است. شرایط خشک‌سالی استان شامل انواع خشک‌سالی، ضعیف، متوسط و شدید است.