شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

برکزاری اولین گردهمایی تعاونی های صیادی سال 1402 همزمان با شروع فصل صیادی

همزمان با شروع فصل صید پره در راستای فعالیت ها و اهداف توسعه هواشناسی کاربردی گردهمایی صیادی در روز دوشنبه مورخ 1402/07/10 با حضور مدیران محترم شیلات و هواشناسی گیلان ، نماینده معاونت صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران ، رئیس اداره هواشناسی دریایی ، معاونت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، نماینده فراورده های نفتی استان ، روسای شیلات گیلان ، یگان حفاظت منابع و مراکز تکثیر و جمعی از روسای شرکت های تعاونی پره استان برگزار گردید. جناب آقای مهندس خلیلی مدیریت محترم شیلات ضمن تقدیر از خدمات هواشناسی به جامعه صیادی ؛ خواستار تداوم ارتباطات موجود در راستای بهبود میزان صید با اطلاع رسانی های بموقع هشدار و پیش بینی های دریایی شد. همچنین جناب آقای مهندس دادرس مدیریت محترم هواشناسی گیلان در راستای توسعه هواشناسی کاربردی توضیحاتی در خصوص تجهیزات هواشناسی بویژه بخش دریایی در گیلان ، پیش بینی های دریایی ، تهک دریایی و خدمات هواشناسی به جامعه صیادی از جمله بروزرسانی لیست تعاونی های پره ، هیات مدیره و مدیر عاملان در ابتدای فصل صید جهت ارسال پیامک های پیش بینی دریایی  ارائه و در پایان بهمراه مسئولین دیگر ، از برخی پره های فعال تجلیل بعمل آوردند.