شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

بررسی اثر دمای هوای استان گیلان در تعیین زمان مناسب کشت برنج