شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

تقدیر رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از همكاران اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي استان گيلان

در راستاي برگزاري مستمر جلسات ديسكاشن هواشناسي كشاورزي (هفتصد و بيست و دومين جلسه) و اطلاع رساني توصيه هاي هواشناسي كشاورزي توليد شده در اين جلسات به جامعه كاربري كشاورزان استان گيلان به ويژه پرورش دهندگان كرم ابريشم با همكاري مركز توسعه نوغان داري كشور، اين سازمان از زحمات انجام گرفته در اين راستا از همكاران اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي استان گيلان تقدير نمود.