شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

بررسی روش‌های مختلف آزمون همگنی به تغییرات فراداده ایستگاه فرودگاهی رشت برای متغییرهای دما، بارش و فشار

سامان مرتضی پور، کارشناس تحقیقات اداره هواشناسی استان گیلان