*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

بررسی روش‌های مختلف آزمون همگنی به تغییرات فراداده ایستگاه فرودگاهی رشت برای متغییرهای دما، بارش و فشار

سامان مرتضی پور، کارشناس تحقیقات اداره هواشناسی استان گیلان