*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

راهبرد مشارکت سازمان هواشناسی کشور

راهبرد مشارکت اداره کل هواشناسی استان گیلان

 

     اداره کل  هواشناسی استان گیلان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام مینماید. این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه هاي قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح میباشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام مینماید.