شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

مناقصات و مزایدات

لیست مناقصات و مزایدات اداره کل هواشناسی استان گیلان

ردیف

عنوان

موضوع

تاریخ پاکت گشایی

شماره مناقصه/مزایده

مستندات

1

مزایده فروش یک دستگاه خودروی آردی

مزایده

1401/01/31

60010032200000002

مستندات مزایده

 

 

 

 

 

 


** اداره کل هواشناسی گیلان در سال 1402 مناقصه یا مزایده ای برگزار نکرده است.