شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

استعلام بها

 

 

 

شرکت کنندگان

قرارداد

واحد متقاضی

تاریخ قرارداد

عنوان استعلام خرید کالا و خدمات

ردیف

لیست مشاهده اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی گیلان 1402/04/18

تجهیزات سخت افزاری و مودم موگزا

1
لیست مشاهده اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی گیلان 1402/06/26

خرید و راه اندازی تین کلاینت

2
لیست مشاهده اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی گیلان 1402/05/09

خرید سرج ارستر

3
لیست مشاهده معاونت توسعه مدیریت و منابع هواشناسی گیلان 1402/03/23

واگذاری خدمات مربوط به نظافت فضای اداری

4
لیست مشاهده اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی گیلان 1402/06/06

خرید مودم موگزا

5
          6

- استعلام بها و مناقصات جاری