*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

سلامت اداری

کمیته رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات

بازرس ماده 91 و 92 سازمان هواشناسی کشور:
بازرس: يوسف شجاعی
شماره تماس و دورنگار: 33221286 (013)
آدرس ایمیل : shojaie4630@yahoo.com
آدرس: رشت – بلوار معلم – خیابان هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی


دفتر حراست:
مسئول حراست: عیسی رحمانی مهر
شماره تماس : ۳۳۲۴۰۶۸۲ داخلی 113
آدرس ایمیل : erm.rahmanimehr@iran.ir
آدرس: رشت – بلوار معلم – خیابان هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی


ساير اعضای کمیتۀ رسیدگی به تخلفات اداری هواشناسی استان گیلان:
1- محمد دادرس       شماره تماس : 33240683
2- شبنم هادی نژاد       شماره تماس: 33221250
3- نادر باقی زاده       شماره تماس : 33261141
4- امیر متقی       شماره تماس: 33221236
5- عیسی رحمانی مهر   شماره تماس: 3324682

 

قوانين و آيين نامه‌های مرتبط

بند 24 سياست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری


مواد 91 و 92 قانون مديريت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرای آن (1399/2/27)


قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آيين نامۀ اجرايی ماده 26 آن (تصويب نامه شماره 45146 / ت 50080 ه‍ مورخ 1393/04/24 هيئت وزيران)


برنامۀ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوبه شماره 37995 / ت 28617 ه‍ مورخ 1382/12/25 هيئت وزيران)


آيين نامه پيشگيری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرايی (مصوبه شماره 73377 / ن 30374 مورخ 1383/12/22 هيئت وزيران)


تصويب نامه شماره 77683 / 44770 مورخ 1389/04/08 هيئت وزيران


آيين نامه پيشگيری و مقابله نظامنامه و پايدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجريه (مصوبه شماره 192078 / ن 50328 ه‍ مورخ 1392/12/28 هيئت وزيران)


بخشنامه شماره 5272 / 93 / 200 مورخ 1393/04/17 و 13472 / 93 / 200 مورخ 1393/10/07 موضوع ساماندهی کميته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مديريتی و اداری


تصويب نامه شورای عالی اداری شماره 954930 مورخ 1395/10/22 در خصوص کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری


تصویبنامه در خصوص تشکيل ستاد هماهنگی مناسب سازی کشور (تصویبنامه شماره ۷۷۳۰۳/ت۴۹۱۳۰هـ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران)


برنامه جامع اصلاح نظام اداری - دوره دوم (1399 - 1397)


منشور حقوق شهروندی


قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد (تصویب نامه و تصمیم نامه: 181664 مورخ 1390/10/17)


قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری


قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری


قانون مبارزه با پولشوئی


فرمان مقام معظم رهبري درخصوص تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و تهيه طرح مبارزه با فساد - مصوب 1380/02/10


بند 5 ، 6 و 7 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت


قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی - مصوب 1348/03/19


قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مصوب 1373/10/11


قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337/10/22


تصويب نامه شماره 200/93/13472 تاريخ 93/10/7 - موضوع ساماندهی کمیته‌ های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری


آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - شماره: ۴۵۱۴۶/ت۵۰۰۸۰هـ - تاریخ: 1393/04/15