*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

منشور اخلاقی اداره کل هواشناسی گیلان

هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان الهی است.

« حضرت رسول اکرم (ص)»
حضور به وقت در محل کار و ارایه خدمات به ارباب رجوع
متانت رفتار و خوش رویی نسبت به همکاران و ارباب رجوع
ایجاد فضای مطلوب و ارایه راهنمایی های لازم به مراجعه کنندگان
جلب اعتماد و اطمینان مراجعه کنندگان در پاسخگویی و جلوگیری از سرگردانی آنان
تلاش در ارایه خدمات به ارباب رجوع با توجه به درخواست آنان با رعایت ضوابط و دستورالعملهای سازمانی
انجام وظایف توسط کارکنان در اسرع وقت منطبق بر قوانین و مقررات اداری
هماهنگی لازم با همکاران در راستای خدمات بهینه در اجرای امور محوله
رعایت نظم و انضباط اداری
پیگیری برنامه ها ، فعالیتها بر اساس زمانبندی با عنایت به اهداف سازمانی
راز داری و هودداری از افشاء اسناد محرمانه ، پرهیز از شایعه سازی ، تهمت ، دروغ و خبر چینی و هرگونه اقدامی که در جهت تضعیف و صلب اعتماد باشد.
توجه به نوع پوشش متناسب و هماهنگ با عرف و فرهنگ اداری
استفاده مطلوب از امکانات و اموال اداری و جلوگیری از اسراف و مصارف بیهوده آنها
اهمیت دادن به ارتقاء دانش و بینش به عنوان وظیفه
احساس مسئولیت نسبت به همکاران و سازمان متبوع خود
استفاده صحیح و مناسب از اختیارات
برقراری تعادل و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی
پرهیز از استعمال دخانیات در محیط اداری
توجه به پیشنهادات ، شکایات و انتقادات مراجعه کنندگان

                                                             ستاد تحول اداری و تکریم ارباب رجوع اداره کل هواشناسی استان گیلان
 

فرم شکایت