*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

ارتباط با ما

ارتباط با ما

اداره کل هواشناسی استان گیلان

نشانی: رشت – بلوار معلم – خیابان هواشناسی – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی

کد پستی: ۵۵۵۹۵ – ۴۱۵۳۷