*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

ماهنامه فروردین 1403

استان گیلان در ماه فروردین وضعیت بارش کمتر از نرمال را تجربه کرده‌‌است. در مجموع، میانگین بارش نسبت به بلندمدت 42/1- درصد کاهش را نشان می‌دهد. بیشینه کاهش بارش در شهرستان لاهیجان 59/9- درصد بوده‌‌است. در مجموع در پهنه استان گیلان در فروردین ماه، 1/44 میلی‌متر باران باریده ‌است. بیشترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان‌های ماسال وشفت ، به ترتیب برابر با 61/6 و 61/1 میلی‌متر است و کمترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان‌ بندر انزلی برابر با 32/3 میلی‌متر است. از دیدگاه بارشی، در مجموع از ابتدای سال زراعی تا ماه فروردین، در تمام شهرستان‌ها بارش اتفاق افتاده کمتر از نرمال بوده است. نگاهی به شرایط و الگوی مکانی بارش در استان گیلان دو پهنه مشخص پربارش و کم‌بارش در استان را دربرمی‌گیرد. منطقه اول، کانون پُربارش‌تر استان است که به شکل چند لکه مجزا در استان مشاهده می‌شود. لکه اول، منطبق بر مناطق کوهستانی آستارا و نیمه شمالی شهرستان تالش است، لکه دوم مناطق کوهستانی رضوانشهر الی شفت را دربرمی‌گیرد. لکه سوم بخش‌های از ارتفاعات رودبار و سیاهکل را شامل می‌شود. پهنه کم‌بارشی استان دارای یک لکه مشخص و جدا است. این لکه در منتهی‌الیه دشت جنوبی استان واقع شده است. استان گیلان در ماه فروردین از دیدگاه شرایط دمایی، شرایط گرمی را تجربه کرد. میانگین دمای استان گیلان در ماه فروردین در کل پهنه آن برابر با 11/9 درجه سلسیوس است که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 9/1 درجه‌ سلسیوسی افزایش را نشان می‌دهد. میانگین دمای حداقل استان برابر با 6/9 درجه سلسیوس بوده ‌است که 1/4 درجه سلسیوس گرم‌تر از بلند‌مدت می‌باشد. میانگین دمای حداکثر این ماه نیز برابر با 16/9 درجه سلسیوس بوده که 2/3 درجه سلسیوس بیشتر از بلندمدت استان بوده‌‌است. شهرستان‌ رشت، گرم‌ترین شهرستان‌ استان گیلان با میانگین دمای 14/6 درجه سلسیوس و خنک‌ترین آن شهرستان رودسر با میانگین دمای 9/7 درجه سلسیوس بوده ‌است. شرایط و آرایش مکانی میانگین دمای فروردین ماه استان گیلان نشان از تبعیت شرایط کاهشی دما نسبت به توپوگرافی و پنج الگو و پهنه دمایی دارد. گرم‌ترین پهنه دمایی دره سفیدرود و دشت جنوب گیلان با بازه دمایی 15 الی 20 درجه سلسیوس دربرمی‌گیرد. وضعیت خشکسالی استان گیلان در نقشه پهنه‌بندی خشکسالی استان به نمایش درآمده ‌است . شرایط کاهشی بارش و همچنین توزیع نامتوازن آن منجر به ایجاد الگوی متفاوت خشکسالی و ترسالی در استان شده ‌است. در مجموع می‌توان اذعان داشت نیمی از مساحت استان دارای شرایط نرمال و ترسالی و نیمی در خشکسالی است‌.‌ مناطق جلگه‌ای و کوهستانی شرق و همچنین مناطق غربی استان درگیر شرایط خشک‌سالی است. شرایط خشکسالی استان شامل انواع خشکسالی، ضعیف، متوسط و شدید است. علاوه براین شرایط خشکی، دو کانون ترسالی ضعیف و متوسط نیز در استان گیلان مشاهده می‌شود. یکی در سواحل انزلی و دیگری در مناطق کوهستانی فومن و شفت.

 

 دانلود

فرمت : pdf