*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

آغاز اطلاع رسانی و پیش بینی دمای اعماق آب استخر برای پرورش دهندگان ماهیان گرمابی

اداره هواشناسی کشاورزی گیلان در راستای توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) با توجه به اعلام نیاز پرورش دهندگان ماهیان گرمابی استان، در صدد برآمد در راستای رضایت کاربران از ارسال داده ها و اطلاعات هواشناسی کشاورزی بنا به روال سالهای گذشته، درسال زراعی جاری نیز پارامترهای مورد نیاز را برای کاربران تولید و در اختیار آنان قرار داده تا بتواند به این قشر زحمتکش استان با اطلاع رسانی به هنگام در دوره پرورش ، مشارکت تخصصی داشته و آنان را در فرآیند تولید مساعدت نماید. بر این اساس از تاریخ 1403/02/19 پیش بینی سه روز آینده دمای بیشینه و کمینه آب، دمای آب عمق نیم متری و یک متری استخر به همراه فشار هوا، توصیه و هشدارهای هواشناسی کشاورزی و پیش بینی شرایط جوی از طریق سایت اداره کل هواشناسی، سامانه پیامکی و فضای مجازی (@gilmet) در اختیار کاربران قرار می گیرد. امید است با ارسال این اطلاعات در راستای بهبود و افزایش راندمان عملکرد محصول و افزایش بهره وری را در بر داشته و در بهبود وضعیت معیشتی خانوار کشاورزی و سایرکاربران حقیقی و حقوقی مثمر ثمر واقع گردد.

اداره‌کل هواشناسی گیلانwww.gilmet.ir