*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

ماهنامه دی 1402 گیلان

استان گیلان در ماه دی وضعیت بارش بیش از نرمال را تجربه کرده ‌است. هرچند میزان بارش در برخی از ایستگاه‌ها کمتر از نرمال بوده است. در مجموع، میانگین بارش نسبت به بلندمدت 11/9 درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشینه کاهش بارش در شهرستان‌ سیاهکل با میزان 37/8- درصد بوده ‌است. در مجموع در پهنه استان گیلان در دی ماه، 71/9 میلی‌متر باران باریده ‌است. بیشترین افزایش بارش هم در میان شهرستان‌های استان گیلان، در ماسال با 129/8 درصد افزایش بارش است. بیشترین بارش دریافتی مربوط به شهرستان ماسال برابر با 105/8 میلی‌متر و کمترین آن مربوط به شهرستان رودبار و سیاهکل برابر با 40/9 میلی‌متر است. درصد تامین بارش سال آبی تا پایان دی نشان از وضعیت نامطلوب تمامی شهرستان‌های گیلان دارد. نگاهی به شرایط و الگوی مکانی بارش در استان گیلان دو پهنه مشخص پربارش و کم‌بارش در استان را دربرمی‌گیرد. منطقه اول، کانون پُربارش‌تر استان است که منطبق بر مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای و حتی کوهستانی (احتمالاً تا ارتفاع 2000 متری) به شکل چند پهنه جداگانه است. کانون اول در آستارا و شهرستان تالش، کانون دوم در رضوانشهر و ماسال، و کانون آخر با بیشترین بارش در شهرستان املش و لنگرود است.  پهنه کم بارش شامل تمامی مناطق جنوبی و کوهستانی جنوب و جنوب‌شرقی استان است. استان گیلان در ماه دی از دیدگاه شرایط دمایی، شرایط بسیار گرمی را تجربه کرد. میانگین دمای استان گیلان در ماه دی در کل پهنه آن برابر با 9/4 درجه سلسیوس است که نسبت به میانگین بلندمدت افزایش 4/7 درجه‌ سلسیوسی را نشان می‌دهد. میانگین دمای حداقل استان برابر با 4/6 درجه سلسیوس بوده ‌است که 3/8 درجه سلسیوس گرم‌تر از بلند‌مدت می‌باشد. میانگین دمای حداکثر این ماه نیز برابر با 14/2 درجه سلسیوس بوده که 5/7 درجه سلسیوس بیشتر از بلندمدت استان بوده ‌است. شهرستان‌ صومعه‌سرا، گرم‌ترین شهرستان‌ استان گیلان با میانگین دمای 12/6 درجه سلسیوس و خنک‌ترین آن شهرستان تالش با میانگین دمای 6/8 درجه سلسیوس بوده ‌است. شرایط و آرایش مکانی میانگین دمای دی ماه استان گیلان نشان از تبعیت شرایط کاهشی دما نسبت به توپوگرافی و پنج الگو و پهنه دمایی دارد. گرم‌ترین پهنه دمایی که بزرگ‌ترین آن است تمامی مناطق جلگه‌‌ای استان گیلان و دره سفیدرود و دشت جنوب گیلان با بازه دمایی 10 الی 15 درجه سلسیوس دربرمی‌گیرد. شرایط کاهشی بارش و همچنین توزیع نامتوازن آن منجر به ایجاد الگوی متفاوت خشکسالی در استان شده ‌است. در مجموع می‌توان اذعان داشت تمامی مساحت استان دارای شرایط خشکسالی است‌.‌ مناطق کوهستانی استان درگیر شرایط خشکسالی است. هرچند شدت و گستره خشکسالی در مناطق کوهستانی شرق بیشتر است. شرایط خشک‌سالی استان شامل انواع خشک‌سالی، ضعیف، متوسط،  شدید و بسیار شدید است. تنها یک کانون نرمال در منطقه املش و لنگرود خودنمایی می‌کند.