*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

سالنامه زراعی 1402-1401 گیلان

استان گیلان در سال آبی 1402-1401 سال به نسبه گرمی را تجربه کرده است. میانگین دمای استان برابر با 4/14 درجه سلسیوس بوده است که نسبت به بلند مدت 2/1 درجه سلسوس گرمتر شده است. همچنین طی سال آبی 1402-1401، 9/809 میلی‌متر بارش در استان گیلان باریده است که نسبت به بلند مدت 16 درصد کاهش داشته است. میزان بارش در بیشتر ایستگا‌ه‌های استان کاهشی بوده است. بیشترین میزان کاهش بارش در شهرستان سیاهکل برابر با 36 درصد بوده است. بیشترین بارش دریافتی در شهرستان انزلی برابر با 9/1439 میلی‌متر و کمترین بارش دریافتی در شهرستان رودبار برابر با 5/403 میلی‌متر بوده است. از نظر وضعیت خشکسالی نیز شرایط کاهشی بارش و همچنین توزیع نامتوازن آن در استان گیلان منجر به ایجاد الگوی متفاوت خشکسالی و ترسالی در استان شده‌است. در مجموع می‌توان اذعان داشت بخشی از مساحت استان دارای شرایط نرمال است‌. در مجموع مناطق جلگه‌ای و کوهپایه‌ای از شمال تا شرق گیلان شرایط نرمال را تجربه کرده است.‌ با این حال بخش بزرگی از مناطق کوهستانی استان درگیر شرایط خشکسالی است. هرچند شدت و گستره خشکسالی در مناطق کوهستانی شرق بیشتر است. شرایط خشک‌سالی استان شامل انواع خشکسالی، ضعیف، متوسط و شدید است.