*** سامانه تلفنی هواگو هواشناسی گیلان 134 ***  شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2024: خط مقدم اقدام اقلیمی   ***   سال جهش تولید با مشارکت مردم ***   

سالنامه زراعی 1401-1400 گیلان

    از نظر الگوي حاكم بر نقشه‌هاي هواشناسي فصل پاییز و زمستان بيانگر آن است كه در سطح زمین در فصل پاییز توده هوای پرفشار و در فصل زمستان، توده هوای کم فشار فراوانی بیشتری داشته است و این موضوع سبب شده تا فشار سطح زمین نسبت به حالت معمول در نیمه شمالی کشور از جمله استان گیلان در پاییز بیشتر و در زمستان کمتر باشد و بطور متوسط طی شهریور لغایت آبان 1400 میانگین فشار حدود 4 میلی بار بیشتر از نرمال و بطور متوسط طی ژانویه لغایت مارس 2022 میانگین فشار حدود 4 میلی بار کمتر از نرمال باشد. همین بررسی ها برای فصل بهار نیز بيانگر آن است كه در سطح زمین، فراوانی نفوذ توده هوای پرفشار کمتر از شرایط بلندمدت در منطقه بوده است و متوسط فشار سطح زمین نسبت به حالت معمول در نیمه شمالی کشور از جمله استان گیلان کمتر بوده و بطور متوسط طی سه ماه آوریل-می-جون، 2022 میانگین فشار حدود 2 میلی بار کمتر از نرمال می­باشد. اما برای فصل تابستان هم بررسي نقشه ها نشان دهنده آن است که در سطح زمین، فراوانی نفوذ توده هوای پرفشار کمتر از شرایط بلندمدت در منطقه بوده است و متوسط فشار سطح زمین نسبت به حالت معمول در نیمه شمالی کشور از جمله استان گیلان کمتر بوده و بطور متوسط طی سه ماه جولای آگوست سپتامبر ، 2022 میانگین فشار حدود 2 میلی بار کمتر از نرمال بوده است.

از لحاظ تعداد هشدارهای هواشناسی نیز در این سال زراعی 18 عدد هشدار زرد و 5 عدد هشدار نارنجی صادر شده که از مجموع آنها 6 عدد برای وزش باد شدید صادر شده است. از نظر شرایط وزش باد شدید در مهر ماه سه موج وزش باد گرم داشتیم و در 12 فروردین ماه سرعت باد بین70 تا 100کیلومتر به ثبت رسید. از لحاظ وقوع امواج با ارتفاع بیش از 5/1 متر در استان باید اشاره کرد که در این سال مجموعا 37 مورد رخ داده است و بیشترین موارد مربوط به ماه های مهر و دی ماه بوده که سواحل بندر انزلی نیز بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است. از نظر بارشی نیز، بارش شدید 15 مهر در بندر انزلی که طی 12 ساعت 2/138 میلیمتر بارش به ثبت رسید از بارش های حدی در استان بود که چنین مقداری در هیچ ایستگاه دیگری ثبت نشد. البته در طی مهر ماه 1400 یک موج بارشی دیگری نیز موجب بارش های شدید و سیل آسا بویژه به مناطق غربی گیلان و سیلابی شدن و طغیان رودخانه ها شد، که خسارت به تعدادی از پل های استان و رانش و لغزش زمین در دامنه های استان را در پی داشت. مجموع بارش فروردین 1401 در اکثر ایستگاه های استان، کمتر از شرایط میانگین بلندمدت این ماه و متوسط دمایی استان بیشتر از شرایط متوسط بلندمدت استان بود. در فروردین 1401 نیز دو سامانه ناپایدار جوی منجر به بارش باران و کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات و دامنه ها شد و حتی طی روز 2 فروردین بطور موقت در بخش هایی از جلگه برای ساعات کوتاهی بارش برف اتفاق افتاد اما خوش بختانه منجر به خسارت در استان نشد. مجموع بارش اردیبهشت 1401 در اکثر ایستگاه های استان، بیشتر از شرایط میانگین بلندمدت این ماه و متوسط دمایی استان کمتر از شرایط متوسط بلندمدت استان بود در بررسی میزان بارندگی سال زراعی 1401-1400می بینیم که تمامی ایستگاه ها نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی را داشته اند. بیشترین کاهش حجم نسبت به بلند مدت مربوط به ایستگاه آستانه اشرفیه است که آمارها نشان می دهد نسبت به بلند مدت 311 میلیمتر بارندگی کمتری در سال زراعی 1401-1400 داشته است. روند کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت در فصل تابستان نیز مشهود می باشد و برای شهریور ماه می بینیم که بارندگی ها همچنان کاهشی بوده و بین 8 تا 8/54 درصد کاهش بارندگی نسبت به بلند مدت داشته ایم.