پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: دی ۱۳۹۸

  براساس آخرین خروجی مراکز پیش بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (دی لغایت اسفند)، متوسط بارش استان، کمتر از نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در بعضی از استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. بنظر می‌رسد کاهش بارش در نیمه اول زمستان محسوس بوده و در بعضی استان‌های […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸

  براساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (آبان لغایت دی)، متوسط بارش استان، در حد نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم در بعضی استان‌ها (نظیر زنجان، کردستان) در حد نرمال و در بعضی دیگر کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. در عین […]

بیشتر