شعار سازمان جهانی هواشناسی در سال ۲۰۲۱: اقیانوس، وضع هوا و اقلیم ما

  آن هنگام که از وضع هوا و اقلیم سخن به میان می‌آید، اکثر انسان‌ها صرفاً به آنچه درجو رخ می‌دهد، می‌اندیشند. غافل از اینکه اگر اقیانوس‌ها نادیده گرفته شوند، به مانند آن است که تکه بزرگی از یک تصویر را از دست داده‌ایم. اقیانوس‌ها که تقریباً ۷۰ درصد سطح کره زمین را به خود اختصاص داده‌اند، سهم بزرگی در […]

بیشتر