مفهوم رنگ هشدار در پیش‌بینی‌های هواشناسی

مفهوم رنگ هشدار در پیش‌بينی‌ها

    در عنوان هشدارهای صادره از سوی مرکز پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، مولفۀ «رنگ» نیز اضافه شد. به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، در عنوان هشدارهای صادره از سوی مرکز پیش‌بینی این سازمان که شامل شماره هشدار و تاریخ صدور بود، مولفۀ رنگ نیز اضافه شد. رنگ زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب به معنی  آگاهی ،  آمادگی  و […]

بیشتر