بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مهر ۹۸

  چکیده: طی مهر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، در مقایسه با شرایط بلندمدت در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‌ای استان افزایش نشان می‌دهد. رکورد بیشینه دمای ایستگاه ماسوله در این ماه شکسته شد. در بیشتر ایستگاه‌های جلگه‎ای استان کاهش مشخص بارش نسبت به میانگین رخ داد. میانگین کاهش برابر ۴۲ درصد است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی […]

بیشتر