تحویل رادیوسوند هواشناسی به اداره هواشناسی شهرستان تالش

    یکی از تجهیرات برای پایش سطوح فوقانی جو در تعدادی از ایستگاه‌های فرودگاهی کشور، “ارسال رادیو سوند” می‌باشد که به همراه بالن هواشناسی تا ارتفاع حدود سی کیلومتر جو صعود کرده و در طی مسیر صعود پارامترهای مختلف جوی اعم از دما سمت و سرعت باد، فشار هوا، رطوبت را به مرکز دریافت دیتا یا اطلاعات در سطح […]

بیشتر