بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان آذر ۹۸

  چکیده: طی آذر ۱۳۹۸، میانگین ماهانه دمای هوا در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، در همه ایستگاه‌های استان به جز ایستگاه‌های کشاورزی رشت و تالش، روندی مثبت را نشان می‌دهد. توزیع مقادیر بارش طی آذر ماه ۱۳۹۸ در استان گیلان، نامتوازن بوده ‌است. در ایستگاه‌های کوهستانی ماسوله و جیرنده بارش کمتر از نرمال است‌ درحالی‌ که در تمام ایستگاه‌های […]

بیشتر