شعار روز جهانی هواشناسی در سال 2023: آینده هوا، اقلیم و آب در گذر نسل ها   ***   سال مهار تورم ،رشد تولید   

عضویت مدیر کل هواشناسی در کمیته منابع آب سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

عضویت مدیر کل هواشناسی در کمیته منابع آب سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

عضویت مدیر کل هواشناسی در کمیته منابع آب سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با توجه کاهش میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری این کمیته از طرف رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تشکیل گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان با توجه به اهمیت مدیریت آب زراعی برای مزارع برنج وکاهش میزان بارندگی ها در سال زراعی 1402-1401 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان کمیته ای تحت عنوان کمیته منابع آب تشکیل داد .در این کمیته مدیر کل هواشناسی استان گیلان ، رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای استان گیلان ،مدیر کل شیلات استان گیلان و مدیرا ن جهاد کشاورزی مناطق یک (غرب استان) و دو (شرق استان) وهمچنین روسای ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان عضویت دارند. در بخشی از این حکم قید گردیده است که "نظر به اعلام سازمان هواشناسی مبنی بر پدیده تغییر اقلیم در سال زراعی 1402و احتمال وقوع آسیب های ناشی از تنش آبی بویژه در اراضی شالیزاری استان به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به عنوان کمیته منابع آب سازمان منصوب می شوید