پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مهر ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، در مجموع بارش سه ماهه مهر، آبان و آذر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به کمتر از نرمال دارد با این توضیح که بارش مهر در غالب استان ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال، اما در نواحی ساحلی شرقی ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال، […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه شهریور را غالباً در محدوده نرمال و فقط در نواحی غربی ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال و بارش ماه مهر را در غالب نقاط ۵ تا ۱۵ درصد کمتر از نرمال و در قسمت‌های کوچکی از مناطق غربی و مرکزی تا ۵ […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۹

      چکیده: در مرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقاسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی مرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان دارای رویه‌ای یکسان، درمجموع در تمامی ایستگاه‌ها بارش بیشتر از نرمال است. میانگین افزایش بارش در استان به نسبت میانگین بلند مدت ۱/۷ […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۹

    چکیده: طی تیر ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت (بجز ایستگاه جیرنده). مقادیر بارش طی تیر ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان نیز در کلیه ایستگاه‌ها بجز منجیل و جیرنده کمتر از نرمال است. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۵۵ درصد بوده است. […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مرداد ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش مرداد در محدوده نرمال و ۱۰ درصد بیش از نرمال، بارش شهریور ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر از نرمال، همچنین بارش مهر ۵ […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۹

    چکیده: طی خرداد ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت نیز در تمامی ایستگاه‌های استان روندی افزایشی ثبت شده است. وزش کم سابقه بادهای گرم جنوبی، نقش مؤثری در این افزایش داشته است. توزیع مقادیر بارش طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان به شکل […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۳۹۹

  پیشبینی انحراف از نرمال دمای هوا. ردیف بالا: تیر(راست) و مرداد(چپ)؛ ردیف پایین: شهریور(راست) و مهر(چپ) ۱۳۹۹   چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه های تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش تیر غالباً نرمال […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: خرداد ۱۳۹۹

    براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش خرداد و تیر در محدوده نرمال و بارش مرداد ماه در نواحی غربی در حد نرمال و در نواحی مرکزی و شرقی […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۳۹۹

    چکیده: طی اردیبهشت ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان روندی چندگانه داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت، ایستگاه‌های بندر انزلی، لاهیجان و منجیل روند افزایشی، ایستگاه‌های آستارا، تالش، رودسر و جیرنده روند منفی و دیگر ایستگاه‌های استان روندی خنثی را نشان می‌دهند. توزیع مقادیر بارش طی اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان افزایشی بوده‌است. […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۳۹۹

     چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی، بارش و دمای ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و بیش از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش اردیبهشت، ۵ تا ۱۰ درصد بیش از نرمال و بارش خرداد و تیر غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده که برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز به […]

بیشتر
1 2 3 4 5 7