پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۴۰۰

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش تیر ماه گیلان غالباً کمتر از میانگین بلندمدت و بارش ماه‌های مرداد و شهریور در استان گیلان در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال درنظر گرفته شده است. [دریافت فایل کامل] دریافت پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۴۰۰  

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۴۰۰

  مقایسه دمای خرداد سال ۱۴۰۰ با میانگین بلندمدت   چکیده: در خرداد ماه ۱۴۰۰، توزیع مقادیر بارش در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان کمتر از نرمال است‌. میانگین کاهش بارش در استان گیلان نسبت به بلندمدت، برابر با ۴۴ درصد و بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی کشاورزی رشت برابر با ۶۸ درصد بوده‌است. بیشترین و کمترین میزان بارش استان […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اردیبهشت ۱۴۰۰

  مقایسه تعداد روز بارشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با میانگین بلندمدت   چکیده: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ توزیع مقادیر بارش در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان به جز ایستگاه‌های رودسر، تالش و لاهیجان به شکل قابل توجه‌ای کمتر از نرمال است‌. میانگین کاهش بارش در استان گیلان برابر با ۳۰ درصد بوده است. بیشترین کاهش در ایستگاه هواشناسی […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۴۰۰

    چکیده: براساس خروجی مدل‌های اقلیمی، بارش اردیبهشت ماه در محدوده نرمال و کمتر از میانگین بلندمدت، بارش خرداد ماه گیلان کمتر از نرمال و بارش تیرماه استان نرمال تا کمتر از نرمال برآورد شده است. [دریافت فایل کامل] دریافت پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۴۰۰  

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان فروردین ۱۴۰۰

  مقایسه تعداد روز بارشی فروردین سال ۱۴۰۰ با میانگین بلندمدت   چکیده: در فروردین ماه ۱۴۰۰، میانگین ماهانه دمای هوا در تمامی ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای افزایشی داشت. بیشترین میزان افزایش به مقدار ۳/۴ درجه سلسیوس در ایستگاه جیرنده ثبت شده‌است. توزیع مقادیر بارش طی فروردین ماه ۱۴۰۰ در استان گیلان، در تمامی ایستگاه‌های استان به شکل قابل توجه‌ای […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: فروردین ۱۴۰۰

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور بارش اردیبهشت ماه غالباً در محدوده نرمال و بارش خرداد ماه گیلان نیز نرمال یا کمی بالاتر از میانگین بلندمدت برآورد شده است. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اردیبهشت و همچنین دمای خرداد ماه نیز بالاتر از میانگین بلندمدت پیش بینی شده است. [دریافت […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان اسفند ۱۳۹۹

  تغییرات ارتفاع موج روزانه بندرانزلی در اسفند ماه ۱۳۹۹   چکیده:  در اسفند ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در تمام ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی اسفند ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در برخی از ایستگاه‌های استان کمتر و در برخی بیشتر از نرمال است‌. کاهش بارش در ایستگاه‌های کوهستانی و تالش به وقوع […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اسفند ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش گیلان در اسفند ماه ۱۳۹۹ و فروردین ماه ۱۴۰۰ را ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر بیشتر از میانگین ماهانه بلندمدت و بارش اردیبهشت ماه استان را نرمال تا ۴۰ میلیمتر بیش از نرمال برآورد کرده‌اند. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای اسفند ماه گیلان در […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان بهمن ۱۳۹۹

  مقایسه تعداد روز بارشی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ با تعداد روز بارشی بهمن ماه در بلندمدت   چکیده: در بهمن ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. بیشترین مقدار افزایش آن به میزان ۵ درجه سلسیوس در ایستگاه کوهستانی ماسوله ثبت شده است. توزیع مقادیر بارش طی بهمن ماه ۱۳۹۹ در […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان دی ۱۳۹۹

  مقایسه تابش بلندمدت دی ماه با تابش دی ماه سال جاری   چکیده: : در دی ماه ۱۳۹۹، میانگین ماهانه دمای هوا در بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی استان بجز ایستگاه‌های رشت، رویه‌ای افزایشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی دی ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان، در مجموع در تمامی ایستگاه‌های استان به جز کشاورزی، فرودگاه و کیاشهر کمتر از نرمال است‌. […]

بیشتر
1 2 3 7