پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: شهریور ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه شهریور را غالباً در محدوده نرمال و فقط در نواحی غربی ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال و بارش ماه مهر را در غالب نقاط ۵ تا ۱۵ درصد کمتر از نرمال و در قسمت‌های کوچکی از مناطق غربی و مرکزی تا ۵ […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان مرداد ۱۳۹۹

      چکیده: در مرداد ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقاسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و کاهشی داشت. توزیع مقادیر بارش طی مرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان دارای رویه‌ای یکسان، درمجموع در تمامی ایستگاه‌ها بارش بیشتر از نرمال است. میانگین افزایش بارش در استان به نسبت میانگین بلند مدت ۱/۷ […]

بیشتر

کارشناس هواشناسی گیلان خانم نگاه مسئول بخش هواشناسی فدراسیون کوهنوردی کشور شد

    سکان هدایت بخش آموزشِ هواشناسیِ فدراسیون کوهنوردی به یکی از همکاران هواشناسی گیلان واگذار گردید     حسین مقدم دبیر فدراسیون کوهنوردی کشور، یکی از همکاران هواشناسی استان گیلان را به عنوان مسئول آموزش هواشناسی این فدراسیون منصوب کرد.   به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، سرکار خانم سمانه نگاه، از همکاران پیش‌بینی اداره کل […]

بیشتر

مجموع بارندگی صبح روز ۴ شهریور ۱۳۹۹

  میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی استان گیلان از شروع سامانه بارشی: روز شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ الی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ برحسب میلیمتر   رکورد بارشی در سامانه مذکور به ایستگاه بندرانزلی با ۱۹۴/۴ میلیمتر اختصاص یافت.    

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان تیر ۱۳۹۹

    چکیده: طی تیر ماه ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت (بجز ایستگاه جیرنده). مقادیر بارش طی تیر ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان نیز در کلیه ایستگاه‌ها بجز منجیل و جیرنده کمتر از نرمال است. میانگین درصد کاهش بارش در استان ۵۵ درصد بوده است. […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: مرداد ۱۳۹۹

    چکیده: براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه‌های مرداد، شهریور و مهر ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش مرداد در محدوده نرمال و ۱۰ درصد بیش از نرمال، بارش شهریور ۱۰ تا ۳۵ درصد کمتر از نرمال، همچنین بارش مهر ۵ […]

بیشتر

فصلنامه بهار ۱۳۹۹ هواشناسی استان گیلان

    چکیده: میانگین بارش سال زراعی استان گیلان از مهر ۱۳۹۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به مقدار ۸۲۱/۳ میلیمتر بیشتر از نرمال بوده است. برای فصل بهار ۱۳۹۹ دما حدود ۰/۱ درجه بیشتر از نرمال، رطوبت نسبی کمی بیشتر از نرمال و ساعت آفتابی ۲۵ ساعت بیشتر از نرمال بوده است. در دوره سه ماهه بهار ۱۳۹۹ نواحی نسبتاً […]

بیشتر

بولتن وضعیت آب و هوایی استان گیلان خرداد ۱۳۹۹

    چکیده: طی خرداد ۱۳۹۹ میانگین ماهانه دمای هوا در ایستگاه‌های هواشناسی استان، رویه‌ای یکسان و افزایشی داشت. در مقایسه با شرایط میانگین بلندمدت نیز در تمامی ایستگاه‌های استان روندی افزایشی ثبت شده است. وزش کم سابقه بادهای گرم جنوبی، نقش مؤثری در این افزایش داشته است. توزیع مقادیر بارش طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در استان گیلان به شکل […]

بیشتر

پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: تیر ۱۳۹۹

  پیشبینی انحراف از نرمال دمای هوا. ردیف بالا: تیر(راست) و مرداد(چپ)؛ ردیف پایین: شهریور(راست) و مهر(چپ) ۱۳۹۹   چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش ماه های تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارد. با این توضیح که: بارش تیر غالباً نرمال […]

بیشتر
1 2 3 9