چهارشنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰   

به منظور مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:

پيش بينی دريايی
آخرين اطلاعات بويه کياشهر:
1400/6/29 ساعت: 08:30
ارتفاع موج: 0.19 متر
سرعت باد لحظه ای: 4.35 متر بر ثانيه
دمای آب: 26.59 درجه سلسيوس
مشاهده اطلاعات کامل بويه کياشهر

پيش بينی دريايی منطقه 1

چهارشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


پنجشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.6 متر

پيش بينی دريايی منطقه 2

چهارشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


پنجشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.6 متر

پيش بينی دريايی منطقه 3

چهارشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


پنجشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.6 متر

پیش بینی دریایی منطقه 1: از آستارا الی رضوانشهر

چهارشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 26 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
ديد افقی: خوب پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر اواخروقت احتمال رگبار باران
پنجشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.6 متر 8 m/s شمال تا شرق
نزدیک ساحل 1.3 متر 9 m/s شمال/شرق
دمای آب دريا: 26 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.3 متر 9 m/s شمال/شرق
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: کمی ابری تا ابری در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق

پیش بینی دریایی منطقه 2: از رضوانشهر الی کياشهر

چهارشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s شرق
دمای آب دريا: 27 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s شرق
ديد افقی: خوب پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر اواخروقت احتمال رگبار باران
پنجشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.6 متر 8 m/s شمال غرب تا شمال شرق
نزدیک ساحل 1.3 متر 9 m/s شمال
دمای آب دريا: 27 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.3 متر 9 m/s شمال
ديد افقی: گاهی متوسط پيش بينی: کمی ابری تا ابری در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق

پیش بینی دریایی منطقه 3: از کياشهر الی چابکسر

چهارشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 27 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
ديد افقی: خوب پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر
پنجشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.6 متر 8 m/s غرب تا شمال
نزدیک ساحل 1.2 متر 9 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 27 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.2 متر 9 m/s شمال غرب
ديد افقی: گاهی متوسط پيش بينی: کمی ابری تا ابری در بعضی نقاط رگبار و رعدوبرق