چهارشنبه، ۲ مهر ، ۱۳۹۹   

هشدار سطح زرد
زمان آغاز: سه شنبه 1399/07/01
زمان پايان: پنجشنبه 1399/07/03

پیش بینی وضعيت جوی شهر بندرآستارا (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد
 
 
 
 
 
 
مرورگر شما از نمایش نمودار ناتوان است