سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰   

هشدار سطح نارنجی
توصيف سامانه جوی: فعالیت سامانه بارشی و وزش باد و رعدوبرق(گاهی شدید/موقتی خیلی شدید)
زمان آغاز: چهارشنبه 1400/05/06
زمان پايان: پنجشنبه 1400/05/07

پیش بینی وضعيت جوی شهر بندرآستارا (صفحه پیش بينی شهرها):

 

روز پیش بینی بیشینه دما کمینه دما احتمال بارش بیشینه رطوبت کمینه رطوبت سرعت باد سمت باد
 
 
 
 
 
 

گراف دمایی شهر بندرآستارا (کمينه دما ساعت 7:30 و بيشينه دما ساعت 19:30 هر روز اندازه‌گيری می‌شود):

مرورگر شما از نمایش نمودار ناتوان است