چهارشنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰   

جهت مشاهده توصیه ها روی منطقه مورد نظر کليک نماييد:


منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4

توصيه‌های کشاورزی تهک منطقه 2

• انتقال شیر دوشیده شده پس از دوشش و در حداقل زمان ممکن به ایستگاه جمع آوری شیر
• اقدام به کشت گیاهان علوفه ای به عنوان کشت دوم در مزارع جهت تامین علوفه دام
• رعایت نکات ایمنی در مواجهه با رعد و برق و رگبار باران در زمان چرای دام ها در طول هفته
• مراقبت لازم از بره‌ها و گوساله‌های تازه متولد شده در مقابل وزش باد
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها
• اجتناب از تراکم بیش ازحد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگی ها
• رعایت فاصله جوجه ریزی در سالن مرغداری ها
• گرم کردن سالن‌های پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجه‌ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن‌ها خصوصاً کف آنها
• اقدام به کنترل دما و رطوبت جایگاه پرورش کرم بالغ و عدم تغذیه لاروها با برگهای آفت زده
• اقدام به ذخیره سازی یک وعده برگ توت و اجتناب از دادن برگ خیس و باران خورده به لاروها
• اقدام به آماده سازی جایگاه تنیدن پیله(مابوشی)، که در صورت استفاده از گیاهان محلی نیمه خشک نمودن آن در زیر آفتاب
• اقدام به تقویت پاییزه درختان توت با استفاده از کودهای سه گانه(N.P.K) بر مبنای 20 درصد نیاز سالانه
• آماده سازی اراضی شالیزاری برداشت شده برای محصولات کشت دوم و راتون
• آماده سازی اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری برای کشت انواع محصولات پاییزه
• آماده سازی بوته از نظر یکنواخت کردن سطح برداشت برای چین پاییزه
• استفاده از کود نیتروژنه(سرک) حداقل دو هفته قبل از برداشت پاییزه برگ سبز چای
• حذف علف های هرز یکساله و چندساله از باغات چای و آماده سازي براي چين پاييزه