جمعه، ۴ تیر ، ۱۴۰۰   

جهت مشاهده توصیه ها روی منطقه مورد نظر کليک نماييد:


منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4

توصيه‌های کشاورزی تهک منطقه 2

• مدیریت بهینه مصرف و تنظیم ارتفاع آب در مزارع شالیزاری و زهکش میان فصل در انتهای مرحله پنجه دهی
• استفاده درست و بهینه از کودهای توصیه شده و مصرف کودهای سرک اوره و پتاس در مرحله وجین
• مدیریت زراعی محصولات جالیزی و حبوبات و خاکدهی پای بوته و آبیاری در صورت نیاز و دارا بودن امکانات
• اقدام به رعایت دمای 25 درجه سانتی گراد و رطوبت 70 درصد در زمان تنیدن پیله لاروها
• اقدام به آماده سازی ابزار و لوازم تنیدن پیله(مابوشی) چند روز قبل از رسیدن لاروها و در صورت استفاده از گیاهان محلی، نیمه خشک نمودن آن در زیر آفتاب
• اقدام به جمع آوری و برداشت پیله بعد از کامل شدن شفیره ( 7 الی 8 روز بعد از مابوشی گذاری لاروها)
• انتقال شیر دوشیده شده پس از دوشش و در حداقل زمان ممکن به ایستگاه جمع آوری شیر
• با توجه به شروع ساخت سیلو ذرت، پر کردن سیلوهای ذرت علوفه ای توسط دامداران جهت جلوگیری از کاهش رطوبت و کیفیت آن توسط وزش باد
• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها
• اجتناب از تراکم بیش ازحد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگی ها
• رعایت فاصله جوجه ریزی در سالن مرغداری ها
• پرهیز از انداختن مواد اشتعال زا در مناطق جنگلی و مرتعی
• اجتناب از روشن کردن آتش غیرضروری در مناطق جنگلی و مرتعی و مطمئن شدن از خاموش شدن آتش پس از برافروختن
• اطلاع به نزدیک ترین پایگاه منابع طبیعی در صورت وقوع آتش سوزی یا بروز سیل و تماس با تلفن ۱۵۰۴