سه شنبه، ۳۱ فروردین ، ۱۴۰۰   

جهت مشاهده توصیه ها روی منطقه مورد نظر کليک نماييد:


منطقه 1 منطقه 2 منطقه 3 منطقه 4

توصيه‌های کشاورزی تهک منطقه 2

نوغان داری:
اقدام به مبارزه بر علیه آفت حلزون و راب در توتستانها به دو روش مکانیکی(از طریق جمع آوری) و یا شیمیایی(از طریق پاشیدن طعمه مسموم متالانجی)
اقدام به وجین علفهای هرز پای درختان توت به روش مکانیکی
اقدام به تقویت مواد غذایی درختان توت از طریق پاشیدن کودهای شیمیایی سه گانه (N.P.K) در پای درختان
آماده سازی جایگاه و وسایل پرورش برای شروع عملیات تفریخ و پروزش کرم جوان از طریق شستشو و ضد عفونی با مواد ضد عفونی کننده ای همچون محلول فرمالین 2 درصد یا محلول کلر 1 درصد

دامپروری:
انتقال شیر دوشیده شده پس از دوشش و در حداقل زمان ممکن به ایستگاه جمع آوری شیر.
تزریق واکسن لمپی اسکین به دام ها.
تزریق واکسن آنتروتوکسمی به دام ها.
تزریق واکسن شاربن علامتی به دام ها.
جلوگیری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به احتمال وقوع صاعقه در استان در اواخر هفته.
جلوگیری از ورود دام به مرتع در زمان وزش باد شدید در روز چهارشنبه.

مرغداری:
تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها.
اجتنبات از تراکم بیش ازحد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگی ها.
رعایت فاصله جوجه ریزی در سالن مرغداری ها.

چای:
حذف علف های هرز از باغات چای
کوددهی باغات چای (دو هفته قبل برداشت برگ سبز چای) با استفاده از کودهای نیتروژنه (اوره بصورت سرک) و کود پتاسیمی طبق توصیه های انجام شده و مخلوط کردن کود با خاک

حفظ نباتات:
برای مبارزه با آفت مگس زیتون، ضرورت اقداماتی چون رعایت بهداشت باغ، شخم پای درختان و جمع آوری بقایای گیاهی، مدیریت کف باغ و حذف پاجوش ها
اقدام به مبارزه شیمیایی جهت مبارزه با کرم سفید ریشه بعد از مشخص شدن آن
جهت مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای رعایت بهداشت و مدیریت کف باغ
مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روش های زراعی و مکانیکی , شیمیائی و از بین بردن پناهگاههای آنها خصوصا پناهگاههای نزدیک گیاهان کشت شده
کشاورزان، باغداران، دامداران و سایر بهره برداران مناطق لوشان و منجیل شهرستان رودبار با توجه به مشاهده خروج پوره های ملخ مراکشی در صورت رویت نسبت به اطلاع از محل و همکاری در کنترل و مبارزه با آن با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودبار همکاری داشته باشند.

شیلات :
تعبیه توریها یا استفاده از فیلترهای سنگی در ورودی آب به استخرهای خاکی وآبگیری استخرهای آماده سازی شده در طول هفته
کوددهی پایه استخرهای آماده سازی شده و آبگیری و کوددهی استخرهای آبگیری شده جهت غنی سازی استخرها در طول هفته
غذادهی نرمال استخرهای خاکی و زینکالیومی غیرمسقف پرورش کپور ماهیان در طول هفته
صید ماهیان گرمابی در اول صبح در طول هفته
استفاده از فیلتراسیون و هوادهی در آب برگشتی استخرهای رسوبگیر پرورش ماهیان سردابی مناطق کوهپایه ای در صورت بروز گل آلودگی آب رودخانه.
آماده سازی،شخم و دیسک و آهک پاشی و کوددهی پایه استخرها ی خاکی جهت آبگیری و شروع فصل جدید پرورش
غذادهی استخرهای ماهیان سردابی بطور نرمال در طول هفته
استفاده از هواده های اسپلاش در استخرهای گرمابی و هواده ایرجت و اسپلاش در استخرهای پرورش ماهیان سردابی در طول هفته.


منابع طبیعی و آبخیزداری:
استفاده مطمئن از آتش مورد نیاز در حواشی جنگل در طول هفته و بویژه در زمان افزایش وزش باد های گرم جنوبی و اطمینان از خاموشی آن پس از استفاده
شرایط مساعد برای آماده کردن زمین و انتقال و کاشت نهال در شرایط جلگه و زراعت چوب
پناه گرفتن در مکان های امن در مواقع رعد و برق بویژه در کوهپایه
اطلاع به نزدیک ترین پایگاه منابع طبیعی در صورت وقوع آتش سوزی یا بروز سیل و تماس با تلفن ۱۵۰۴

زراعت:
ضدعفونی و جوانه دار کردن بذر برنج
آماده سازی بستر خزانه، خزانه گیری و استحکام پوشش خزانه
هوادهی و کنترل دمای محیط خزانه
تعریض و ترمیم مرز کرت ها، لایروبی انهار فرعی. بستن خروجی کرتها و تسریع در شخم اراضی شالیزاری
آماده سازی زمین برای کشت محصولات جالیزی، حبوبات و بادام زمینی