سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰   

هشدار سطح دريايی نارنجی
توصيف سامانه جوی: وزش باد خیلی شدید و مواج شدن دریا
زمان آغاز: صبح چهارشنبه مورخ 1400/05/06
زمان پايان: پنجشنبه مورخ 1400/05/07

به منظور مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:

پيش بينی دريايی
آخرين اطلاعات بويه کياشهر:
1400/5/3 ساعت: 01:30
ارتفاع موج: 0.92 متر
سرعت باد لحظه ای: 4.97 متر بر ثانيه
دمای آب: 29.91 درجه سلسيوس
مشاهده اطلاعات کامل بويه کياشهر

پيش بينی دريايی منطقه 1

دوشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.7 متر


سه شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.8 متر

پيش بينی دريايی منطقه 2

دوشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.7 متر


سه شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.8 متر

پيش بينی دريايی منطقه 3

دوشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.7 متر


سه شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.8 متر

پیش بینی دریایی منطقه 1: از آستارا الی رضوانشهر

دوشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.7 متر 7 m/s غرب/شمال شرق
نزدیک ساحل 1.4 متر 9 m/s شمال
دمای آب دريا: 30 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.4 متر 9 m/s شمال
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر
سه شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.8 متر 8 m/s شرق/شمال غرب
نزدیک ساحل 1.7 متر 10 m/s شمال
دمای آب دريا: 30 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.7 متر 10 m/s شمال
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر، اواخروقت احتمال رگبار و رعدوبرق

پیش بینی دریایی منطقه 2: از رضوانشهر الی کياشهر

دوشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.7 متر 8 m/s جنوب غرب تا شمال غرب
نزدیک ساحل 1.5 متر 10 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 30 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.5 متر 10 m/s شمال غرب
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر
سه شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.8 متر 8 m/s جنوب غرب تا شمال غرب
نزدیک ساحل 1.6 متر 10 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 30 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.6 متر 10 m/s شمال غرب
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر، اواخروقت احتمال رگبار و رعدوبرق

پیش بینی دریایی منطقه 3: از کياشهر الی چابکسر

دوشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.7 متر 8 m/s جنوب غرب تا شمال غرب
نزدیک ساحل 1.5 متر 10 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 30 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.5 متر 11 m/s شمال غرب
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر
سه شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.8 متر 8 m/s غرب تا شمال
نزدیک ساحل 1.5 متر 10 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 30 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.5 متر 10 m/s شمال غرب
ديد افقی: در بعضی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا نیمه ابری در بعضی نقاط رشد ابر