شنبه، ۱۸ اردیبهشت ، ۱۴۰۰   

هشدار دريايی سطح زرد
توصيف سامانه جوی: وزش باد شدید، افزایش ارتفاع موج
زمان آغاز: صبح دوشنبه 140/02/20
زمان پايان: اوایل صبح سه شنبه 1400/02/21

به منظور مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:

پيش بينی دريايی
آخرين اطلاعات بويه کياشهر:
1400/2/13 ساعت: 08:30
ارتفاع موج: 0.44 متر
سرعت باد لحظه ای: 4.04 متر بر ثانيه
دمای آب: 16.13 درجه سلسيوس
مشاهده اطلاعات کامل بويه کياشهر

پيش بينی دريايی منطقه 1

شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


يکشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.6 متر

پيش بينی دريايی منطقه 2

شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.5 متر


يکشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.7 متر

پيش بينی دريايی منطقه 3

شنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
05 متر


يکشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
07 متر

پیش بینی دریایی منطقه 1: از آستارا الی رضوانشهر

شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 16 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s جنوب شرق
ديد افقی: برخی نقاط متوسط پيش بينی: نیمه ابری تا ابری رگبار پراکنده گاهی کاهش ابر
يکشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.6 متر 9 m/s شرق تا جنوب
نزدیک ساحل 1.2 متر 11 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 16 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.2 متر 11 m/s جنوب شرق
ديد افقی: برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری طی عصر و شب رشد ابر اواخروقت رگبار پراکنده و رعدوبرق

پیش بینی دریایی منطقه 2: از رضوانشهر الی کياشهر

شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.5 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s شرق
دمای آب دريا: 16 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s شرق
ديد افقی: برخی نقاط متوسط پيش بينی: نیمه ابری تا ابری رگبار پراکنده گاهی کاهش ابر
يکشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.7 متر 9 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1.2 متر 11 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 16 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.2 متر 11 m/s جنوب شرق
ديد افقی: برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری طی عصر و شب رشد ابر اواخروقت احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق

پیش بینی دریایی منطقه 3: از کياشهر الی چابکسر

شنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 05 متر 8 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s شرق
دمای آب دريا: 16 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s شرق
ديد افقی: برخی نقاط متوسط پيش بينی: نیمه ابری تا ابری رگبار پراکنده گاهی کاهش ابر
يکشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 07 متر 9 m/s شمال شرق تا جنوب شرق
نزدیک ساحل 12 متر 11 m/s جنوب شرق
دمای آب دريا: 16 درجه سلسيوس دور از ساحل 12 متر 11 m/s جنوب شرق
ديد افقی: برخی نقاط متوسط پيش بينی: صاف تا قسمتی ابری گاهی رشد ابر