چهارشنبه، ۱۲ آذر ، ۱۳۹۹   

هشدار دريايی سطح زرد
توصيف سامانه جوی: وزش باد شدید، افزایش ارتفاع موج
زمان آغاز: صبح پنجشنبه 99/09/13
زمان پايان: روز دوشنبه 99/09/17

به منظور مشاهده پیش بینی، روی منطقه مورد نظر کلیک نمایید:

پيش بينی دريايی
آخرين اطلاعات بويه کياشهر:
1399/9/11 ساعت: 12:25
ارتفاع موج: 0.37 متر
سرعت باد لحظه ای: 2.80 متر بر ثانيه
دمای آب: 14.57 درجه سلسيوس
مشاهده اطلاعات کامل بويه کياشهر

پيش بينی دريايی منطقه 1

چهارشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.7 متر


پنجشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
1.7 متر

پيش بينی دريايی منطقه 2

چهارشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.7 متر


پنجشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
1.7 متر

پيش بينی دريايی منطقه 3

چهارشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
0.6 متر


پنجشنبه

بيشينه ارتفاع موج در ساحل:
1.3 متر

پیش بینی دریایی منطقه 1: از آستارا الی رضوانشهر

چهارشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.7 متر 8 m/s شمال غرب تا شمال شرق
نزدیک ساحل 1.2 متر 9 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 11 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.2 متر 9 m/s شمال غرب
ديد افقی: در برخی نقاط 1 تا 4 کیلومتر پيش بينی: کمی تا نیمه ابری رشد ابر اواخروقت بارش پراکنده
پنجشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 1.7 متر 12 m/s غرب تا شمال
نزدیک ساحل 2.5 متر 14 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 11 درجه سلسيوس دور از ساحل 3 متر 14 m/s شمال غرب
ديد افقی: در برخی نقاط 1 تا 4 کیلومتر پيش بينی: نیمه ابری تا ابری در بعضی نقاط بارندگی

پیش بینی دریایی منطقه 2: از رضوانشهر الی کياشهر

چهارشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.7 متر 8 m/s جنوب غرب تا شمال غرب
نزدیک ساحل 1.2 متر 9 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 13 درجه سلسيوس دور از ساحل 1.2 متر 9 m/s شمال غرب
ديد افقی: 4 تا 8 کیلومتر پيش بينی: کمی تا نیمه ابری رشد ابر اواخروقت بارش پراکنده
پنجشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 1.7 متر 12 m/s جنوب غرب تا شمال غرب
نزدیک ساحل 2.5 متر 14 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 13 درجه سلسيوس دور از ساحل 3 متر 14 m/s شمال غرب
ديد افقی: در برخی نقاط 1 تا 4 کیلومتر پيش بينی: نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارندگی

پیش بینی دریایی منطقه 3: از کياشهر الی چابکسر

چهارشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 0.6 متر 7 m/s جنوب غرب/ شمال شرق
نزدیک ساحل 1 متر 9 m/s غرب
دمای آب دريا: 13 درجه سلسيوس دور از ساحل 1 متر 9 m/s غرب
ديد افقی: 4 تا 8 کیلومتر پيش بينی: کمی تا نیمه ابری رشد ابر اواخروقت احتمال بارش پراکنده
پنجشنبه منطقه بيشينه ارتفاع موج بيشينه سرعت باد سمت وزش باد
ساحل 1.3 متر 12 m/s جنوب غرب تا شمال غرب
نزدیک ساحل 2 متر 14 m/s شمال غرب
دمای آب دريا: 13 درجه سلسيوس دور از ساحل 2.5 متر 14 m/s شمال غرب
ديد افقی: در برخی نقاط 2تا 6 کیلومتر پيش بينی: نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات بارندگی