شنبه، ۵ مهر ، ۱۳۹۹   

هشدار سطح زرد
توصيف سامانه جوی: بعضی نقاط بارندگی و وزش باد و رعد و برق (موقتی شدید)، کاهش نسبی دما (بطور میانگین 4 تا 8 درجه سلسیوس)
زمان آغاز: اواخر وقت شنبه 05/07/1399
زمان پايان: : سه شنبه 08/07/1399

پیش بينی شهر رشت (مشاهده پيش بينی کامل)

         
                   
         
         


پیش بينی شهر بندرانزلی (مشاهده پيش بينی کامل)

         
                   
         
         


پیش بينی شهر لاهيجان (مشاهده پيش بينی کامل)

         
                   
         
         


پیش بينی شهر منجيل (مشاهده پيش بينی کامل)

         
                   
         
         


پیش بينی شهر بندرآستارا (مشاهده پيش بينی کامل)