چهارشنبه، ۳۱ شهریور ، ۱۴۰۰   

دمای بيشينه و کمينه طی 24 ساعت اخير (برحسب درجه سلسيوس)

ایستگاه دمای کمينه
گزارش: ساعت 06:30
1400/06/31
▲ دمای بيشينه
گزارش: ساعت 18:30
1400/06/30
ازبرم سياهکل 17/2 32/4
منجيل 18/1 31/6
فومن 18/5 31/3
صومعه سرا 18/4 31/2
رشت کشاورزی 17/0 30/9
رودبار 19/3 30/5
لاهيجان 16/6 30/2
آستانه اشرفيه 17/0 30/1
املش 17/5 29/7
بندرانزلی 19/8 29/7
تالش 19/1 29/6
رشت فرودگاه 18/0 29/4
لنگرود 17/6 29/4
بندرکیاشهر 18/8 28/8
رودسر 17/6 28/7
بندرآستارا 19/2 27/6
رضوانشهر 18/7 27/3
ماسوله 12/9 22/8
جيرنده 14/6 21/9
دیلمان 11/2 21/5
اسب وونی 14/6 19/7