کسب رتبه اول هواشناسی استان گیلان در ارزیابی‌های فنی سازمان هواشناسی کشور

 

 

در ارزیابی سه ماهه تابستان بخش مهندسی و تجهیزات سازمان هواشناسی کشور، رادار هواشناسی بندرکیاشهر در بخش رادارهای هواشناسی و ایستگاه هواشناسی فرودگاه سردار جنگل رشت در بخش تجهیزات فرودگاهی حائز رتبه اول شدند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان آقای نوید چینی‌فروش مدیر مهندسی تجهیزات هواشناسی سازمان هواشناسی کشور طی مکاتبه‌ای با محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و همت ایشان و همکاران شاغل در استان گیلان، اعلام کرد: هواشناسی استان گیلان در نگهداری و راهبری بهینه تجهیزات رادار هواشناسی در سه ماهه تابستان ۹۸ در کشور، رادار هواشناسی بندرکیاشهر حائز رتبه اول گردید و در نگهداری و راهبری تجهیزات سامانه‌های هواشناسی فرودگاه، فرودگاه سردار جنگل رشت به اتفاق چند استان دیگر در دسته اول ارزیابی‌های ادارات کل هواشناسی کشور قرار گرفته است. محمد دادرس نیز ضمن قدردانی از همکاران بخش پایش و فنی هواشناسی استان گیلان خواستار حفظ این جایگاه و تداوم آن برای ماه‌ها و سال‌های آتی گردید.

 

آخرین اخبار: