کاهش قابل توجه بارندگی خرداد ماه در مناطق جلگه‌ای گیلان نسبت به آمار بلندمدت

 

 

با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد شالیزارهای استان در مناطق جلگه‌ای قرار دارند و نیاز آبی محصول برنج در این فصل در سطح بالائی قرار دارد و بیشترین میزان کاهش بارندگی در خرداد ماه نسبت به بلندمدت در مناطق جلگه‌ای مرکز و مناطق نزدیک به مرکز استان رخ داده است، شرایط آبیاری مزارع برنج در سال جاری را بسیار حساس نموده است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیرکل هواشناسی در گفتگو با اصحاب رسانه بیان کرد هر چند میانگین بارندگی نسبت به سال قبل روند بهتری را نشان می‌دهد، اما با توجه به اینکه بارندگی خرداد ماه در سال گذشته بسیار ناچیز بود و در تمامی ایستگاه‌های جلگه‌ای بجز ایستگاه تالش که هفت میلیمتر باران داشت، مابقی ایستگاه‌ها حتی به ۳ میلیمتر بارندگی هم نرسید، این افزایش میزان بارندگی نسبت به سال قبل رشد نسبی کمی را نشان می‌دهد. بنحوی که از میانگین ۱/۹ سال قبل به عدد ۱۷ میلیمتر در سال جاری افزایش پیدا کرده است که با توجه به نیاز آبی بالای محصول برنج در این زمان از رشد خود، باران قابل توجهی نمی‌باشد و در مقایسه با آمار بلند مدت، این میزان بارندگی کاهش قابل توجهی دارد. به گفتۀ مدیرکل هواشناسی استان گیلان بیشترین میزان این کاهش مربوط به حوزه مرکزی یعنی رشت با کاهش ۶۸ و ۷۰ درصدی به ترتیب در ایستگاه‌های هواشناسی کشاورزی و فرودگاه رشت و در ایستگاه کیاشهر با کاهش ۷۳ درصدی نسبت به بلندمدت است، که جهت مدیریت این کمبود بارندگی، صرفه‌جویی و حفظ منابع آب موجود در بحث آبیاری مزارع برنج را می‌طلبد. مدیرکل هواشناسی بیان کرد با ادامه روند فعلی گرمایش هوا بهترین روش مدیریت آب برای مزارع برنج رعایت نوبت‌بندی و استفاده بهینه از منابع آب موجود در آب بندان‌ها و توجه شالیکاران به توصیه‌های کمیته کاهش مصرف آب استان گیلان است.

 

آخرین اخبار: