پیش‌بینی دمای اعماق خاک در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی گیلان عملیاتی گردید

 

 

اولین عامل حیاتی برای ادامه روند رشد در گیاهان، آب می‌باشد که از ریشه آنها تأمین می‌گردد، لذا اطلاع کشاورزان و تولیدکنندگان از میزان دما و رطوبت در اعماق مختلف خاک برای مدیریت محصولات باغی و کشاورزی بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، محمد دادرس مدیر کل هواشناسی با اذعان به این موضوع که مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی در راستای ارتقاء خدمات به کاربران حوزه کشاورزی در همه زمینه‌ها علاوه بر اطلاع رسانی پدیده‌های جوی اعم از باران و دما، برای تأمین نیازهای بیشتر کشاورزان به اطلاعات جامعتر برای تولید محصولات خود نیاز به داشتن اطلاعات دمای اعماق خاک هم هستند که در طی یک سال گذشته کارشناسان مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی مطالعات اولیه ای نیز در این مورد شروع کردند.

مدیرکل هواشناسی بیان کرد کارشناسان این مرکز که در این طرح مطالعاتی همکاری نمودند موفق به انجام این طرح مطالعاتی گردیدند. لازم به ذکر است که  برآورد و پیش‌بینی دمای خاک به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی کشاورزی و اقلیم شناسی نقش مؤثری را در جهت پیشگیری از خسارت و افزایش عملکرد محصولات استراتژیک منطقه اعم ازبرنج و چای و بادام زمینی و سایر‌ محصولات زراعی، باغی، صیفی و جالیزی ایفا می‌کند.

در پیش‌بینی دقیق سرعت جوانه زنی و سبز شدن بذور گیاهان زراعی و مـدل‌سازی آنها، دمـای خاک اهمیت بیشتری نسبت به دمای هوا دارد و پیش بینی دقیق تری ارائه می‌کند.

با توجه به آماربرداری چند ساله از رطوبت و دمای اعماق خاک با استفاده ازروش محاسبات آماری انجام می‌گردد، پیش بینی سه روزه دمای اعماق ۵،۱۰،۲۰ سانتی‌متری خاک در ایستگاه های هواشناسی گیلان همه روزه انجام می شود و برای استفاده عموم کاربران نیز این پیش‌بینی‌ها برای اولین با در سایت اداره کل هواشناسی گیلان قرار می‌گیرد.

 

آخرین اخبار: