پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: خرداد ۱۳۹۹

 

 

براساس خروجی اغلب مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش و دمای ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۳۹۹ استان گیلان گرایش به نرمال و یا کمتر از نرمال دارند. با این توضیح که: بارش خرداد و تیر در محدوده نرمال و بارش مرداد ماه در نواحی غربی در حد نرمال و در نواحی مرکزی و شرقی حدود ۵ تا ۱۰ درصد کمتر از نرمال می‌باشد. همچنین دماهای خرداد، تیر و مرداد استان گیلان غالباً در محدوده نرمال پیش‌بینی شده است. برای حوضه آبریز سد سفیدرود نیز شرایط بارش برای هر سه ماه نرمال می‌باشد. اما شرایط دما برای این حوضه در ماه‌های خرداد و تیر نرمال و در مرداد ماه ۱ تا ۲ درجه بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.[دریافت فایل کامل]