پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: بهمن ۱۳۹۹

 

پیشبینی دمای اسفند ۱۳۹۹

 

چکیده: بر اساس خروجی اغلب مدل های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور، بارش بهمن ماه گیلان ۴۰ میلی‌متر کمتر از میانگین(بارش نرمال بهمن ۸/۱۰۷ میلی‌متر)، بارش اسفند ماه برای شرق استان نرمال، مناطق مرکزی تا ۱۰-۵ میلی‌متر و مناطق غربی تا ۲۰-۱۰ میلی‌متر بیشتر از نرمال و بارش فروردین ماه سال آینده در غالب استان ۱۰-۵ میلیمتر و در غرب ۲۰-۱۰ میلیمتر بیشتر از نرمال پیش بینی شده است. شایان ذکر است دمای بهمن ماه گیلان ۱ تا ۳ درجه بیشتر از میانگین، دمای اسفند ماه غالبا نرمال تا ۱ درجه بیش از نرمال و دمای فروردین ماه سال آینده نیز غالبا در محدوده نرمال پیش بینی شده است. [دریافت فایل کامل]