پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: اردیبهشت ۱۴۰۰

 

 

چکیده: براساس خروجی مدل‌های اقلیمی، بارش اردیبهشت ماه در محدوده نرمال و کمتر از میانگین بلندمدت، بارش خرداد ماه گیلان کمتر از نرمال و بارش تیرماه استان نرمال تا کمتر از نرمال برآورد شده است. [دریافت فایل کامل]