پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آذر ۱۴۰۰

 

پیش‌بینی بی‌هنجاری دما سه ماه آینده(آتی) – تاریخ انتشار: آذر ۱۴۰۰

 

چکیده: براساس خروجی مدل‌های اقلیمی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور بارش سه ماهه آذر، دی، بهمن ماه گیلان را در نیمه غربی بیشتر از میانگین بلندمدت و در نواحی مرکزی و شرقی در محدودۀ نرمال درنظر گرفته شده است. شایان ذکر است براساس همین خروجی‌ها دمای آذر و دی ماه گیلان به طور متوسط ۱ تا ۲ درجۀ سلسیوس بیشتر از میانگین بلندمدت و دمای بهمن ماه گیلان نیم تا یک درجۀ سلسیوس بیشتر از نرمال پیش‌بینی شده است. [دریافت فایل کامل]


 

آخرين بولتن‌ها:

آخرين فصلنامه‌ها: