پیشبینی اقلیمی – تاریخ صدور: آبان ۱۳۹۸

 

براساس آخرین خروجی مراکز پیش‌بینی اقلیمی طی سه ماه آینده (آبان لغایت دی)، متوسط بارش استان، در حد نرمال (در بعضی مناطق استان حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرمال) و در استان‌های حوضه آبریز رودخانه سفیدرود هم در بعضی استان‌ها (نظیر زنجان، کردستان) در حد نرمال و در بعضی دیگر کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. در عین حال به نظر می‌رسد که بارش در آبان و آذر نزدیک به نرمال باشد و با انتقال به فصل زمستان از بارش‌ها کاسته شود. [دریافت فایل کامل]