پدیده گردوغبار به وسیلۀ جریانات شمالی به سواحل و بخش جلگۀ مرکزی استان گیلان انتقال یافته است

 

 

بنا بر گزارشات و مشاهدات محلی، در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ غبار، آسمان شهر بندرکیاشهر را فرا گرفته که سبب کاهش دید افقی، شد. در این ارتباط با علی محجوب رئیس مرکز رادار هواشناسی گیلان توضیحاتی ارائه کردند:

پدیدۀ گردوغبار به وسیله جریانات شمالی به سواحل و بخش جلگه مرکزی استان انتقال یافته است. با توجه به اینکه مه در رطوبت بالا شکل می‌گیرد، دلیل کاهش دید افقی روز اردیبهشت پدیدۀ غبار است؛ به دلیل گستردگی گردوغبار در کل دریای خزر با دومنشاء صحرای ترکمنستان و قفقاز، این پدیده در دست بررسی و پایش می‌باشد. که به نظر از سمت غرب خزر طرف کوه‌های قفقاز و باکو به سمت ما کشیده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به این اینکه از ساعات قبل ازظهر روز  ۳۰ اردیبهشت جریان باد باعث حرکت و انتقال این غبار تا مرکز گیلان و کاهش دید شده، اظهار داشت: البته گردوخاک با منشأ غرب کشور نیز با توجه به شکل‌گیری سامانه‌های جوی می‌تواند به آسمان گیلان هم نفوذ کنند واثرات خودش را داشته باشد.

رئیس مرکز رادار هواشناسی استان گیلان در پاسخ به اینکه این پدیده گردو خاک برای کودکان، سالمندان و بیماران مضرر باشد گفت: متولی تعیین سنجش و میزان آلودگی این ذرات گردو غبار، محیط زیست است. اما مردم با استفاده از ماسک در شرایط کرونا تا حد زیادی از از خطرات احتمالی این پدیده در امان هستند. همچنین امروز در شهرهای آستارا و تالش و انزلی هم پدیده گرد و غبار و کاهش دید افقی گزارش شده است.
قابل ذکر اینکه مرکز کاوش جوی و رادار هواشناسی واقع در بندر کیاشهر درسه بخش ۱- رادار -۲-ایستگاه هواشناسی سینوپتیک- ۳-بویه دریایی به شکل ۲۴ ساعته کار پایش و ارسال گزارشات جوی رابه استان ومرکز پیشبینی کشور انجام می‌دهد.

 

آخرین اخبار: