سه شنبه، ۵ مرداد ، ۱۴۰۰   

در اين قسمت از وضعيت حاضر جاده‌های ارتباطی مابين شهر رشت و مراکز تمامی استان‌های کشور آگاه می‌شويد.
لطفاً از منوی زير مسير رشت و مرکز استان مورد نظر را انتخاب نماييد:
انتخاب مسير
رشت - اراک
رشت - اردبيل
رشت - اروميه
رشت - اصفهان
رشت - اهواز
رشت - ايلام
رشت - بجنورد
رشت - بندرعباس
رشت - بوشهر (1)
رشت - بوشهر (2)
رشت - بيرجند
رشت - تبريز (1)
رشت - تبريز (2)
رشت - تهران
رشت - خرم آباد
رشت - زاهدان
رشت - زنجان
رشت - ساری
رشت - سمنان
رشت - سنندج
رشت - شهرکرد
رشت - شيراز
رشت - قزوين
رشت - قم
رشت - کرج
رشت - کرمان
رشت - کرمانشاه
رشت - گرگان
رشت - مشهد (1)
رشت - مشهد (2)
رشت - همدان
رشت - ياسوج
رشت - يزد
رشت - تهران
ايستگاه هوا حاضر ديد افقی (m) دمای هوا (C°) سرعت باد (km/h) سمت باد رطوبت (%)
زمان به روز رسانی: 1400/05/04 ساعت: 23:30