مجموع بارندگی صبح روز ۴ شهریور ۱۳۹۹

 

میزان بارش ایستگاه‌های هواشناسی و باران‌سنجی استان گیلان از شروع سامانه بارشی:
روز شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ الی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ برحسب میلیمتر

 

رکورد بارشی در سامانه مذکور به ایستگاه بندرانزلی با ۱۹۴/۴ میلیمتر اختصاص یافت.

 

 

آخرین اخبار: