مشارکت هواشناسی استان گیلان برای احداث اولین بادشکن

 

مشارکت هواشناسی استان گیلان برای احداث اولین بادشکن جهت محافظت از محصولات کشاورزی در کشور

 

 

با توجه به ایجاد سامانه تهک توسط سازمان هواشناسی جهت همراهی با کشاورزان در افزایش تولیدات کشاورزی  هواشناسی استان گیلان درخصوص محافظت از باغات کیوی مناطق غربی استان گیلان، برای احداث بادشکن در شهرستان تالش یک طرح مطالعاتی را آغاز کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان گیلان، با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و تولید مناسب کیوی در مناطق غربی استان گیلان و بخصوص شهرستان تالش، کشاورزان در سال‌های اخیر گرایش قابل توجهی به تولید این محصول از خود نشان داده‌اند و این شهرستان به قطب تولید کیوی در کشور بدل گردیده است. اما در طی سال‌های گذشته به سبب وزش بادهای شدید در فصل بهار که مصادف با گلدهی آن بوده و همچنین در فصل پائیز در زمان باردهی، خسارت‌های شدیدی به باغداران وارد گردیده است. محمد دادرس مدیرکل هواشناسی استان گیلان با اشاره به راه اندازی تهک شهرستانی در هواشناسی تالش بیان کرد، افشین حمیدنژاد رئیس اداره هواشناسی تالش با دعوت جمعی از باغداران بزرگ شهرستان تالش جهت بازدید میدانی از باغات کیوی به همراه دکتر رستمی کارشناس وزارت جهاد کشاورزی و دکتر قاسم‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جهت چگونگی احداث بادشکن، از باغ‌های مورد نظر بازدید بعمل آوردند. پس از انجام مشاهدات اولیه و جهت استقرار این باغها و بافت غالب پوشش گیاهی در این شهرستان، مقرر شد با مطالعه سمت و سرعت وزش باد در این مناطق و شهرستان تالش طرح مطالعاتی درخصوص چگونگی ایجاد بادشکن برای این کشاورزان انجام گیرد. با توجه به اینکه تاکنون موردی در کشور برای احداث بادشکن مصنوعی برای باغات کیوی گزارش نگردیده، انجام این طرح گامی مؤثر درخصوص محافظت از تولیدات این کشاورزان بوده و کمک مهمی در جهش تولید این محصول صادراتی استان گیلان خواهد کرد.

 

آخرین اخبار: