جمعه، ۴ تیر ، ۱۴۰۰   

دمای بيشينه و کمينه طی 24 ساعت اخير (برحسب درجه سلسيوس)

ایستگاه دمای کمينه
گزارش: ساعت 07:30
1400/04/03
▲ دمای بيشينه
گزارش: ساعت 19:30
1400/04/03
منجيل 22/3 38/8
صومعه سرا 21/7 38/0
فومن 20/6 37/4
ازبرم سياهکل 20/2 37/2
رودبار 21/9 36/2
املش 21/2 35/5
آستانه اشرفيه 20/7 35/3
بندرانزلی 24/2 35/1
رشت فرودگاه 22/2 35/0
رشت کشاورزی 19/9 35/0
لاهيجان 18/2 34/5
بندرآستارا 20/1 34/4
تالش 19/9 34/4
لنگرود 20/4 34/2
رودسر 20/7 33/4
رضوانشهر 21/0 32/8
بندرکیاشهر 22/3 32/7
جيرنده 21/2 31/5
دیلمان 14/6 30/2
ماسوله 16/4 30/0
اسب وونی 21/8 28/9