یکشنبه، ۴ مهر ، ۱۴۰۰   

دمای بيشينه و کمينه طی 24 ساعت اخير (برحسب درجه سلسيوس)

ایستگاه دمای کمينه
گزارش: ساعت 06:30
1400/07/04
▲ دمای بيشينه
گزارش: ساعت 18:30
1400/07/03
دیلمان 10/9 27/8
جيرنده 11/3 27/5
منجيل 18/3 26/0
رودبار 19/7 25/5
املش 19/8 25/0
رودسر 20/1 24/7
لنگرود 20/2 24/6
بندرکیاشهر 19/6 23/9
ازبرم سياهکل 19/8 23/0
بندرانزلی 19/7 21/8
آستانه اشرفيه 19/1 21/7
رضوانشهر 18/5 21/6
صومعه سرا 19/6 21/6
لاهيجان 19/1 21/6
رشت فرودگاه 19/0 21/4
بندرآستارا 16/0 21/0
فومن 19/1 21/0
رشت کشاورزی 18/9 20/9
تالش 17/2 19/7
ماسوله 12/5 16/3
اسب وونی 08/5 14/5