سه شنبه، ۱۹ اسفند ، ۱۳۹۹   

دمای بيشينه و کمينه طی 24 ساعت اخير (درجه سلسيوس)

به روز رسانی دمای کمينه: ساعت 6:30 صبح هر روز

به روز رسانی دمای بيشينه: ساعت 18:30 عصر هر روز

نام ایستگاه دمای بيشينه دمای کمينه
آستانه اشرفيه 10.3 07.2
ازبرم (سیاهکل) 11.6 07.3
اسب وونی 10.4 -02.4
املش 10.0 07.9
بندرآستارا 09.2 05.0
بندرانزلی 08.8 06.8
بندرکیاشهر 09.4 07.5
تالش 09.7 05.4
جيرکول
جيرنده 13.9 06.3
دیلمان 15.5 04.3
رشت (فرودگاه) 09.6 06.6
رشت (کشاورزی) 09.8 06.7
رضوانشهر 08.8 06.7
رودبار 13.8 07.3
رودسر 09.5 08.4
صومعه سرا 10.6 06.6
فومن 10.6 06.5
لاهیجان 11.2 07.3
لنگرود
ماسوله 04.5 00.4
منجیل 14.0 05.6